dollvet-banner
  Brudoll-M Conjunctival Ürün Detayı
Brucella melitensis Rev 1 göz damla aşısı

BRUDOLL-M Conjunctival Koyun ve keçilerin brusellozis'ine karşı hazırlanmış canlı attenüe liyofilize Brucella melitensis Rev-1 göz damla aşısı.
 

Kompozisyonu: Bir doz aşı (50µl/I);

Attenüe Brucella melitensis Rev 1: 0,5-2 x109CFU/doz

Enzymatic digest of Proteins / Casein: 0,8 mg/doz

 Sukroz: 1,6 mg/doz

Sodyum glutamate: 0,32 mg/doz

HEPES: 0 ,01 mmol/doz

Endikasyon:

Özellikle 3-6 aylık kuzu ve oğlaklarda brusellozis'e karşı koruyucu amaçla kullanılır. Ülke genelinde uygulanacak tüm popülasyon aşılamalarında veya hastalık riski nedeniyle ihtiyaç duyulduğunda gebe olmayan ergin dişilere ve ergin erkeklere de uygulanır.

Kontrendikasyon:

Gebe hayvanlarda aborta neden olabileceğinden uygulanması tavsiye edilmez. Ancak hastalık çıkışlarında gebeliğin son aylarında olan hayvanlara uygulanabilir.

Uygulama ve dozaj:

Liyofilize aşı beraberinde verilen Patent Blue V ile renklendirilmiş sulandırma sıvısı ile eritilerek homojenize edilir. Sulandırılmış aşının bulunduğu şişeye damlalık monte edilerek kullanıma hazır hale getirilir.

3-6 aylık dişi ve erkek kuzu ve oğlaklara konjuktival yolla 50±2/µI (1 damla) olarak uygulanır. Ergin dişi ve ergin erkek hayvanlar için de uygulama aynıdır.

Ambalaj şekli:

25 doz liyofilize aşı 1.25 ml sulandırma sıvısı ve damlalıkla birlikte 50 doz liyofilize aşı 2.5 ml sulandırma sıvısı ve damlalıkla birlikte 100 doz liyofilize aşı 5 ml sulandırma sıvısı ve damlalıkla birlikte 200 doz liyofilize aşı 10 ml sulandırma sıvısı ve damlalıkla birlikte

Saklama koşulları:

+2/+8°C buzdolabı ısısında

Dökümanlar