dollvet-banner
  Dollitox-jel Ürün Detayı
Kombine Enterotoksemi, Dizanteri, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Malignent Ödem, Yanıkara ve Basiller Ichterohemoglobinüri Aşısı

Dollitox-jel Cl.perfringens tip B, Cl.perfringens tip C, Cl.perfringens tip D, Cl.oedematiens tip A, Cl. septicum, Cl.chauvoei, Cl.haemolyticum aşı suşlarının kültürleri ile hazırlanmış, formol ile inaktive edilmiş, alüminyum hidroksit ile adjuvantlanmış, fenol katılmış, anakültür konsantre toksoid, heptavalan bir aşıdır.

Endikasyonları ve Kontrendikasyonları : Koyun ve keçilerde Enterotoksemiler, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Yanıkara, Basiller Icterohemoglobinüri, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemiler, Dizanteri, sığırlarda Enterotksemiler, Maligent ödem, Yanıkara Basiller Icterohemoglobinüri'ye karşı koruyucu amaç ile uygulanır. Hasta veya inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

Aşının gebe hayvanlara uygulanmasında bir sakınca yok ise de, ileri derece gebelere (sığır, koyun ve keçilerde gebeliğin son 1/3'ünde )uygulanması önerilmemektedir.

Uygulama ve Dozaj: Aşı, 4. aydan itibaren her yaştaki sağlıklı koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölgeye, sığır ve buzağılarda ise omuz gerisinde hareketsiz bölgeye derialtı uygulanır.

Uygulama dozu;

Koyun ve keçilerde 2 ml, kuzu ve oğlaklarda 1 ml, sığırlarda 4 ml, buzağılar için 2 ml'dir.

•    İlk kez aşılanan hayvanlar aşılamadan 21 gün sonra ikinci bir doz ile aşılanmalıdırlar. (Koyun ve keçiler: 2 ml, kuzu ve oğlaklar: 1 ml, sığırlar: 4 ml, buzağılar: 2 ml)

•    Yüksek düzeyde bağışıklığı devam ettirmek için her yıl tek dozluk uygulama aşılama programında belirtildiği gibi uygulanmalıdır.

•    Hastalık riskinin yüksek olduğu predispose koşullarda 6 ay sonra tek doz aşılama önerilir.

Hayvan Türü

Aşı Uygulama Yeri

Aşı Dozu ve Uygulama Periyodu

İlk Aşılama

2. Aşılama
(21 gün sonra)

Yıllık Periyodik Aşılama

Koyun / Keçi

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

2 ml / SC

2 ml / SC

2 ml / SC

Kuzu / Oğlak

1 ml / SC

1 ml / SC

1 ml / SC

Sığır Omuz gerisindeki hareketsiz bölge

4 ml / SC

4 ml / SC

4 ml / SC

 Buzağı

2 ml / SC

2 ml / SC

2 ml / SC

Ambalaj Şekli: 20, 50, 100 ve 200 ml'lik şişelerde 10, 25, 50 ve 100 koyun dozu; 5, 12, 25 ve 50 sığır dozu şeklinde ambalajlanmıştır.

Saklama Koşulları: +2/+8 °C de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Dökümanlar