dollvet-banner
  Dollvet Otovaksin Ürün Detayı
Otovaksin Balık Aşıları

Hastalıklardan kaynaklanan ölüm ve verim kayıplarına anında ve yerinde çözüm.

Otovaksin Projesi

Ülkemiz iç sularında ve denizlerimizde kültür balıkçılığı üretimi bir hayli yol almış durumdadır. Bu gün için üretim toplamı 200.000 ton/yıl kapasitelerine ulaşmış durumdadır. Bu kapasitenin arttırılma imkanları da mevcuttur. 5-10 yıl içinde bu düzeyde artışla da 500.000 ton/yıl gibi bir rakama ulaşması beklenmektedir.

Böylesine büyüyen bir sektörde en önemli zorluklarından biride balıkların sağlıklı ve kirlenmemiş bir şekilde pazara sunulmasıdır.

Bu konu, ülkemizin önemli ihracat kalemlerinden biri olan su ürünleri ihracat kapasitesi için de gelecekte daha da önem arz edecektir.

Balık hastalıkları Streptococcus, Enterococcus, Vibrio, Aeromonas, Pseudomonas, Enterobacter, Yersinia, Flexibacter gibi. Sekiz majör bakteriyel etken ve bunların serotip farklılıklarından dolayı yıllık 2000-5000 dolayında kuşak -jenerasyon geçirdikleri düşünüldüğünde bunlarla mücadele de ,en etkin ve başarılı yollardan birinin otovaksin aşı uygulamalarının olduğu görülecektir.

Ayrıca paraziter hastalıklardan ICH, DİPLOSTOMİASİS, LARNEA, PKX,HEKZAMİTA, EİMARİA gibi paraziter infeksiyonlar ile su ürünleri sektöründe Viral enfeksiyonlar da balıkçılığa verdiği zarar açısından bir başka önemli sıkıntı konusudur Otovaksin, özetle belirli bir sürü veya çiftlikte akut hasta olan hayvanlardan alınan numunelerden hastalık etkenlerini saf olarak izolasyonlarının yapılması ve mikro organizma veya mikro organizmalardan elde edilen kültürün aşıya dönüştürülmesi ve uygulanması olayıdır.

Bölgeler ile havzalardaki balıklarda hastalık yapan etkenleri 12 yıldır izlemekteyiz. Sektör için ürettiğimiz otovaksin aşılar tamamen hastalık etkenlerinden izole edilen mikro organizmalardan oluşmaktadır. Bu etkenlerden aynı zamanda polivalan kombine aşı da oluşturuyoruz. Bu kombine otovaksin aşılar tüm bölgelerdeki en etkili infeksiyonları yapan mikro organizmalardan meydana geldiği için daha da koruyuculuk sağlamaktadır. Bu sebeple polivalan otovaksin aşıların hazırlanması ve uygulanması önemlidir.

Balık sektöründe ülke çapında bir üretim ve sevkiyat döngüsü vardır. Bu sebeple de bir üretim tesisinde çıkan herhangi bir infeksiyonun , tüm ülkeye bir sezonda yayılabilme riski vardır.

Bu döngü ve yayılma zincirini kırmak ve riskleri kontrol altına almak için en etkili mücadele yollarından biri de otovaksin aşılarla yerinde ve anında müdahale etmektir.