dollvet-banner
  Entdoll Ürün Detayı
Bivalan Enterotoksemi Aşısı

Farmasötik Form: Enjeksiyonluk süspansiyon.

Kompozisyonu : Cl. perfringens tip C, Cl. perfringens tip D aşı suşlarının kültürleri ile hazırlanmış, formol ile inaktive edilmiş, alüminyum hidroksit ile adjuvantlanmış, fenol katılmış anakültür, toksoid bivalan bir aşıdır.

Endikasyonları: Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi’lere (struck, pulpey kidney, lamb dysentery)  karşı koruyucu amaç ile uygulanır.

Kontarendikasyon: Hasta veya inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

Aktif içeriklerinin ismi ve gücü: 1 Koyun dozu ile aşılanmış tavşan kan serumları asgari değerleri;

Asgari 2,5 IU/ml  β-antitoksin

Asgari 2,5 IU/ml ε -antitoksin

Hedef Türler: Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklardır. 

Uygulama yolu ve Dozaj:  Aşı koltuk altı, yünsüz ve hareketsiz bölgeye deri altı yolla  uygulanır. Uygulama dozu koyun ve keçiler için 1 ml; kuzu ve oğlaklar için 0,5 ml’dir.

Saklama koşulları: +2/+8 ºC de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ambalaj Şekli: 20, 50 ve 100 ml’lik renkli cam tip II ve 50, 100, 200 veya 250 ml plastik şişelerde silikon tıpalı ve alüminyum kapaklı olarak 20, 50,100, 200 ve 250 koyun dozu olarak ambalajlanmıştır.

Dökümanlar