dollvet-banner
  Pentadoll 5E Ürün Detayı
Kombine Enterotoksemi, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Yanıkara Aşısı

Not: Bu ürün ihracat amaçlıdır. Türkiye'de satışı yapılmamaktadır. 
 

Farmasötik Form: Enjeksiyonluk süspansiyon.

Kompozisyonu : PENTADOLL-5E; Kombine Enterotoksemi, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Yanıkara Aşısı

Endikasyonları: Koyun ve keçilerde Enterotoksemiler, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemiler, Sığırlarda Enterotoksemiler ve Yanıkara’ya karşı koruyucu amaç ile uygulanır.

Kontarendikasyon: PENTADOLL-5E, hasta veya inkübasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

Aktif içeriklerinin ismi ve gücü

Cl. perfringens tip B, β-antitoksini: asgari 2,5 IU/ml, ε-antitoksini asgari 2,5 IU/ml

Cl. perfringens tip C, β-antitoksini: asgari 2,5 IU/ml

Cl. perfringens tip D, ε -antitoksini: asgari 2,5 IU/ml

Cl. oedematiens tip A, α-antitoksini: asgari 2,5 IU/ml

Cl. chauvoei’ye karşı kobaylarda %100 korunma

Hedef Türler: Sığır, koyun, keçi, kuzu ve oğlaklar

Uygulama yolu ve Dozaj: Koyun ve keçilerde 2 ml, kuzu ve oğlaklarda 1 ml, sığırlarda 4 ml, buzağılar için 2 ml’dir.

Saklama koşulları: +2/+8 ºC de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ambalaj Şekli: Aşı 20, 50 ve 100 ml’lik renkli cam şişelerde veya 20, 50, 100, 200, 250 ve 500 ml'lik plastik şişelerde butyl tapalı alüminyum kapaklı olarak 10, 25, 50, 100, 125 ve 250 koyun dozu; 5, 12, 25, 50, 62 ve 125 sığır dozu içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Dökümanlar