dollvet-banner
  Rosbendoll Ürün Detayı
Brucella Rose Bengal Pleyt Test Antijeni

Ros-Bendoll Brucella abortus S 99 suşu ile hazırlanarak standardize edilmiş, Ros-Bengal ile boyanmış ölü bakteri süspansiyonudur.

Kompozisyonu:

Distile su, sodyum hidroksit, laktik asit, fenol ve sodyum klorür ile hazırlanmış buffer diluenti içinde %1 Rose-Bengal ile boyanmış % 8 oranında ölü B. abortus S99 bakteri süspansiyonudur. Antijen, Ulusal Standart Serum (USS) ile 1/45 dilusyonda pozitif ve 1/55 dilusyonda negatif reaksiyon verecek şekilde standize edilmiştir.

Endikasyonlar:

İnsan ve hayvanlarda smooth brusella bakterilerinin meydana getirdiği brusella enfeksiyonlarında oluşan antikorların serolojik olarak teşhisi amacı ile kullanılır.

Uygulama:

Gerekli Malzemeler:

Kalibreli antijen damlalığı (Antijen ile birlikte temin edilir)

Plastik, porselen veya cam pleyt (Antijen ile birlikte temin edilir)

Karıştırmak için çubuk

Testin Uygulanışı

  • Antijen ve test serumları 15 dakika oda sıcaklığında bekletilerek oda ısısına gelmeleri sağlanır
  • Antijen köpürtülmeden iyice karıştırılır ve bir damla antijen (40µl) pleyt üzerindeki çukura damlatılır.
  • Aynı çukura antijenin yanına bir yere aynı miktarda serum (test veya kontrol) damlatılır.
  • Antijen ve serum çubuk yardımı ile karıştırılır.
  • Pleyt ileri geri hareket ettirilerek iyice karışması sağlanır.
  • Reaksiyon 4 dakika içinde değerlendirilir.

Reaksiyonun Değerlendirilmesi

  • (++) Pozitif, iri taneli aglütinasyon
  • (+) Pozitif, ince taneli aglütinasyon
  • (-) Negatif, aglütinasyon yok, karışım homojen olarak kalır

Ambalaj şekli:

2,5 ml - 5 ml veya 10 ml hacimli cam şişelerde 40µl’lik damlalık ve test pleyti ile birlikte karton kutu içinde ambalajlanmıştır.

Saklama koşulları: Karanlıkta +2/+8°C buzdolabı ısısında

Dökümanlar