dollvet-banner
  Satadoll Ürün Detayı
Brucella Standart Tüp Aglütinasyon Test Antijeni

Standart Brusella Serum Tüp Aglütinasyon Test Antijeni, B.abortus S99 suşu ile hazıılanmış, OIEISS (OIE Uluslar arası standart serum) veya USS (Ulusal standart serum) ile standardize edilmiş, smooth Brusella enfeksiyonlarının teşhisinde kullanılan ölü bir antijen süspansiyonudur.

Endlkasyonlan:

Smooth brusella infeksiyonlarında oluşan spesifik antikorların tespiti amacıyla hastalığın serolojlk tanısında kullanılır.

Uygulama Şekli:

Serum dilüsyonu için 5 adet temiz tüp (13-14 mm. x 100 mm.) alınarak % 0,5 TFTS birinci tüpe 0,8 ml İkinci ve diğer tüplere 0,5'er ml konur. Birinci tüpe muayene edilecek alan serumdan 0,2 ml ilave edilir, iyice karıştırıldıktan sonra 0,5 ml alınır, ikinci tüpe konur. Bu sulandırma işlemi son tüpe kadar devam eder. Son tüpten 0,5 ml alınır ve atılır. Bu şekilde serum dilüsyonları 1/5, 1/10, 1/20, 1/40 ve 1/80 olur. Her tüpe 0,5 ml Standart Brusella Aglütinasyon Antijeni ilavesi ile serum dilüsyon oranlan 1/10, 1/20, 1/40, 1/80 ve 1/160 olur. Tüpler 37°C’de 17-24 saat inkubasyona bırakılarak neticeler okunur. Testin her yapılışında pozitif ve negatif kontrolle çalışılması tavsiye edilir. Pozitif serum için titresi daha önceden bilinen pozitif bir serum ve negatif kontrol İçin TFTS kullanılabilir. Reaksiyonların okunmasında göz aldanmalarını önlemek ve hataya düşmemek için her muayenede reaksiyon standartları ile çalışılır.

Reaksiyon Standartlarının Hazırlanması:

Önce Standart Brusella Aglütinasyon Antijeni bir tüp içerisinde % 0.5 fenollü fizyolojik tuzlu su ile yarı yanya kanştmlır. (2 ml. Antijen + 2 ml. % 0,5 fenollü FTS). Daha sonra 5 adet temiz aglütinasyon tüpü alınır vb aşağıda belirtilen şekilde aglütinasyon kontrol standartları hazırlanır. Böylece %100 (+ + ++), %75 (+ + +), %50 (+ + ). %25 (+), ve %0 (-) aglütinasyon kontrol seti hazırlanmış olur.

Bu tüpler de serumlarla beraber 37°C’de 17-24 saat inkubasyona bırakılır.

Muayeneler kontrol tüplerinin göstereceği bulanıklık derecelerine göre değerlendirilir.

Sonuçlan n değerlendirilmesi:

Serumdaki aglütlnasyonu derecesi lU/ml (International Unit per ml) olarak belirtilmelidir. 30 veya daha fazla lU/ml gösteren serum pozitif kabul edilir. Aglütinasyon fitresinin (% 50, + +) IU olarak karşılığını gösterir tablo aşağıda gösterilmiştir.

Aglütinasyon Titresi (%50 ++ )

1/10

1/20

1/40

1/80

1/160

1/320

International Unit(I.U)

15

30

60

120

240

480

 

Saklama koşullan:

Antijen +2°C / +8°C de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Ambalaj şekli:

100 ml.'llk şişelerde ambalajlanmıştır.

Dökümanlar