dollvet-banner
  Tayledoll Ürün Detayı
Theileria Annulata Aşısı

TAYLEDOLL sığırların Theileriosis hastalığına karşı attenüe Theileria annulata şizontları ile enfekte hücre kültürü aşısıdır.

Aşı kompozisyonu:

Theileria annulata şizontu taşıyan 107 canlı lenfoid hücre içermektedir.

Uygulama şekli ve dozu:

  • Çözdürülen 2,5 ml (5 doz) ve 3 ml (10 doz) attenüe Theileria annulata makroşizontları ile enfekte hücre kültürü aşısı, aşıyla birlikte verilen 10 ml ve 22 ml özel sulandırma sıvısı içinde yavaşça sulandırılır.     
  • Sulandırılan aşıdan 3 aylık ve 3 aylıktan büyük her yaştaki ve ırktaki sığırlara 2,5 ml olarak prescapular lenf yumrularının yukarısına deri altı yolla uygulanır. Çözdürülen aşı yarım saat içerisinde kullanılmalıdır.       

Doğuma 3 hafta kalmış gebe hayvanlara uygulanması önerilmez.

Aşılama takvimi:

  • Aşılanan hayvanlarda koruyucu düzeyde bağışıklık 45 gün sonra oluşur.
  • Aşı iklim koşullarına bağlı olarak hastalık mevsiminden en az iki ay önce uygulanmalıdır.

Ambalaj şekli:

2,5 ml (5 doz) aşı ve 10 ml sulandırma sıvıları ile birlikte ambalajlanmıştır.           

3,5 ml (10 doz) aşı ve 22 ml sulandırma sıvıları ile birlikte ambalajlanmıştır.

Saklama koşulları: -196 °C’de sıvı azot içerisinde

Dökümanlar