dollvet-banner
  Tetrandoll Ürün Detayı
Kombine Enterotoksemi, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis ve Yanıkara Aşısı

Farmasötik Form: Enjeksiyonluk süspansiyon.

Kompozisyonu : Cl. perfringens tip C, Cl. perfringens tip D, Cl. oedematiens tip A ve Cl. chauvoei aşı suşlarının kültürleri ile hazırlanmış, formol ile inaktive edilmiş, alüminyum hidroksit ile adjuvantlanmış, fenol katılmış anakültür, tetravalan toksoid bir aşıdır.

Endikasyonları: Koyun ve keçilerde Enterotoksemi’lere, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis’e, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi’lere,  sığırlarda Enterotoksemiler ve Yanıkara’ya karşı koruyucu amaç ile uygulanır.

Kontarendikasyon: Hasta veya inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

Aktif içeriklerinin ismi ve gücü: 1 Koyun dozu ile aşılanmış tavşan ve kobay kan serumları kobay eprüvasyon sonuçları;

Asgari 2,5 IU/ml b-antitoksin

Asgari 2,5 IU/ml e- antitoksin

Asgari 2,5 IU/ml a- antitoksin

Cl.chauvoei’ye karşı  %100 korunma

Hedef Türler: Koyun, keçi, kuzu, oğlak, sığır ve buzağılardır.   

Uygulama yolu ve Dozaj:  Aşı koltuk altı, yünsüz ve hareketsiz bölgeye deri altı yolla  uygulanır. Uygulama dozu koyun ve keçiler için 1,5 ml, kuzu ve oğlaklar için 1 ml, buzağı 1,5 ml, sığır 3 ml’dir.

Saklama koşulları: +2/+8 ºC de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ambalaj Şekli: 25, 50, 100, 200 ve 250 ml lik renkli tip II renkli cam şişelerde veya plastik şişelerde silikon tapalı ve alüminyum kapaklı olarak 16, 33, 66 ve 133 koyun dozu; 8,16, 33 ve 83 sığır dozu olarak ambalajlanmıştır.

Dökümanlar