dollvet-banner
  Trichodoll Ürün Detayı
Trichophyton verrucosum infeksiyonlarına karşı canlı liyofilize aşı

Trichodoll, sığırların Trichophyton verrucosum infeksiyonlarına karşı koruyucu ve tedavi edici amaçlı kullanılan, ilk yerli aşısıdır.

Aktif maddelerin adı ve gücü ile diğer yardımcı bileşenlerin adı ve miktarı:

Sulandırıldığında her bir ml aşı içerisinde aşağıdaki oranlarda aktif maddeler ve yardımcı bileşenler bulunmaktadır.

Attenüye Trichophyton verrucosum kültürü: 3,75x106- 18,75x106cfu/ml

Sukroz: 1.875-7.5 mg/ml

Jelatin: 1.25-5 mg/ml

Endikasyonları:

Sığırların trichophytosis enfeksiyonunun önlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla koruyucu ve tedavi edici olarak uygulanır.

Uygulama dozu ve yolu:

Aşı koruyucu ve tedavi edici amaçla üç aylığa kadar olan buzağılara 2 ml, 3 aylıktan büyük hayvanlara 4 ml dozunda kas içi olarak uygulanır. İkinci aşılama ilk aşılamadan 10-14 gün sonra aynı dozda tekrarlanır.

Tedavinin belirtileri ikinci dozdan 20-25 gün sonra kabukların incelip deriden ayrılması ve kılların yeniden çıkması ile görülür.

Ambalaj şekli:

Liyofilize aşı 1,2,5, 10 ve 20 doz olarak liyofilize pelet ve 4 ml, 8 ml, 20 ml, 40 ml ve 80 ml miktarlarında sulandırma sıvıları ile birlikte ambalajlanmıştır.

Saklanması: +2/+8°C'de kuru ve karanlık bir yerde saklanmalıdır.

Raf Ömrü: 36 Ay 

Dökümanlar