dollvet-banner
  Ultradoll 8E Ürün Detayı
Kombine Enterotoksemi, Dizanteri, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Malignent Ödem, Yanıkara , Basiller Ichterohemoglobinüri ve Tetanoz Aşısı

Not: Bu ürün ihracat amaçlıdır. Türkiye'de satışı yapılmamaktadır. 

 

Farmasötik Form: Enjeksiyonluk süspansiyon.

Kompozisyonu : ULTRADOLL-8E; Kombine Enterotoksemi, Dizanteri, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Malignent Ödem, Yanıkara, Basiller Icterohemoglobinüri ve Tetanoz Aşısı

Endikasyonları: Koyun ve keçilerde Enterotoksemi, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüri, Tetanoz. Kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi, Dizanteri, Tetanoz. Sığırlarda Enterotoksemi, Malignent ödem, Yanıkara, Tetanoz ve Basiller İcterohemoglobinüri’ye karşı koruyucu amaç ile uygulanır.

Kontarendikasyon: ULTRADOLL-8E, hasta veya inkübasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

Aktif içeriklerinin ismi ve gücü

Cl. perfringens tip B, β-antitoksini: asgari 2,5 IU/mL, ε-antitoksini asgari 2,5 IU/mL

Cl. perfringens tip C, β-antitoksini: asgari 2,5 IU/mL

Cl. perfringens tip D, ε -antitoksini: asgari 2,5 IU/mL

Cl. oedematiens tip A, α-antitoksini: asgari 2,5 IU/mL

Cl. septicum α-antitoksini: asgari 2,5 IU/mL

Cl. chauvoei’ye karşı kobaylarda %100 korunma

Cl. haemolyticum’a karşı kobaylarda asgari %75 korunma

Cl. tetani antitoksini asgari 2,5 IU/mL

Hedef Türler: Sığır, koyun, keçi, kuzu ve oğlaklar

Uygulama yolu ve Dozaj: Koyun ve keçilerde 2 mL, kuzu ve oğlaklarda 1 mL, sığırlarda 4 mL, buzağılar için 2 mL’dir.

Saklama koşulları: +2/+8 ºC de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ambalaj Şekli: Aşı 20, 50 ve 100 mL’lik renkli cam şişelerde veya 20, 50, 100, 200, 250 ve 500 mL lik plastik şişelerde butyl tapalı ve alüminyum kapaklı olarak 10, 25, 50, 100, 125 ve 250 koyun dozu; 5, 12, 25, 50, 62 ve 125 sığır dozu içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
 

Dökümanlar