Skip links

Brudoll-A Genç

Dollvet Veteriner Aşıları

Brudoll-A Genç

LİYOFİLİZE BRUCELLA ABORTUS S19 AŞISI


LİYOFİLİZE BRUCELLA ABORTUS S19 AŞISI

Brudoll-A Genç Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

BRUDOLL-A Genç

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı

3-6 aylık dişi danalarda Brusellozis hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

3-6 aylık dişi danalar

Bir doz aşı (1 ml);

Attenüe Brucella abortus S-19: 40-120 x109CFU/doz canlı mikroorganizma içerir.

3-6 aylık dişi danalarda Brusellozis hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

3-6 aylık sağlıklı dişi danalara derialtı yolla 1 ml olarak uygulanır.

Karanlıkta +2/+8ºC buzdolabı ısısında

24 ay (2yıl)

Aşılanan hayvanların 90 gün süreyle kesilmemesi tavsiye olunur.

+2/+8°C’de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Raf ömrü 2 yıl

5 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakon ve 5 ml sulandırma sıvısıyla birlikte plastik viyol içinde 5 adet liyofilize toz ve 5 adet sulandırma sıvısıyla birlikte veya kutusuz olarak strafor içinde,
10 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakon ve 10 ml sulandırma sıvısıyla birlikte,
20 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakon ve 20 ml sulandırma sıvısıyla birlikte.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?