Skip links

Brudoll-M Ergin

Dollvet Veteriner Aşıları

Brudoll-M Ergin

LİYOFİLİZE BRUCELLA MELİTENSİS REV1 AŞISI


LİYOFİLİZE BRUCELLA MELİTENSİS REV1 AŞISI

Brudoll-M Ergin Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

BRUDOLL-M ERGİN

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı

8 aylıktan büyük dişi koyun ve keçilerde Brusellozis’e karşı koruyucu amaçla kullanılır.

8 aylıktan büyük dişi koyun ve keçi

Kompozisyonu: Bir doz aşı;

Attenüe Brucella melitensis Rev 1 1-2 x 105 CFU/doz

Enzymatic digest of Proteins / Casein 0,125 mg/doz

Sukroz 0,25 mg/doz

Sodyum glutamate 0,05 mg/doz

HEPES 0,01 mmol/doz

8 aylıktan büyük dişi koyun ve keçilerde Brusellozis’e karşı koruyucu amaçla kullanılır.

GEBELİKTE KULLANIM: Gebe ve laktasyondaki dişilerde, erkek hayvanlarda, 8 aylıktan küçük hayvanlarda kullanılmamalıdır.

8 aylıktan büyük dişi koyun ve keçilere koltuk altı yünsüz bölgeden 1 ml deri altı olarak uygulanır. Aşılamada her hayvan için ayrı iğne kullanılmalıdır. 8 aylıktan küçük hayvanlara uygulanmaz. Oluşan bağışıklığın daha uzun süreli olması için 12 ay ara ile iki kez uygulanması tavsiye olunur.

Karanlıkta +2/+8ºC buzdolabı ısısında

Aşılanan hayvanların 3 ay (90 gün) süre ile tüketilmemesi tavsiye olunur.

25 doz liyofilize aşı ve 25 ml sulandırma sıvısı ile birlikte

50 doz liyofilize aşı ve 50 ml sulandırma sıvısı ile birlikte

100 doz liyofilize aşı ve 100 ml sulandırma sıvısı ile birlikte

200 doz liyofilize aşı ve 200 ml sulandırma sıvısı ile birlikte

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?