Skip links

Capridoll

Dollvet Veteriner Aşıları

Capridoll

LİYOFİLİZE KEÇİ CİĞER AĞRISI AŞISI


LİYOFİLİZE KEÇİ CİĞER AĞRISI AŞISI

Capridoll Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

CAPRİDOLL

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı

Keçi Ciğer Ağrısı hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

Bir doz (0,2 ml) liyofilize aşının aktif içerikleri ve yardımcı madde miktarları

Bileşenler Miktar İşlev
Attenüe BQT Mycoplasma mycoides capri ≥ 2,5×106 CFU/doz Antijen
Sığır beyni ve kalbi infüzyonu (BHI) 4,75 µl/doz Koruyucu
İnaktif steril at serumu 4,75 µl/doz
Yeast extract 0,5 mg/doz
Penicilin G 0,5 IU/doz
Thalium Acetate (Final Konsantrasyon) 6,25×10-5/doz
Glukoz 0,15 mg/doz

Bir doz (0,2 ml) sulandırma sıvısının aktif içerikleri ve yardımcı madde

Bileşenler Miktar İşlev
NaCl 1,7 mg/doz Sulandırma
Enjeksiyonluk Su 0,2 ml/doz

Keçi Ciğer Ağrısı hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

GEBELİKTE KULLANIM:

Gebeliğin son 6 haftalık dönemindeki hayvanlara uygulanmamalıdır.

HAYVAN TÜRÜ AŞI UYGULAMA YERİ AŞI DOZU VE AŞILAMA PERİYODU
Keçi Kulağın dış yüzeyine ve kulak ucundan 2-3 cm içerisindeki bölgeye uygulanır. 1.AŞILAMA 2.AŞILAMA

(6 ay sonra)

0,2 ml / SC 0,2 ml / SC

+2/+8°C’de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Raf ömrü 18 ay

Süt için: 7 gün

Et için: 28 gün

50 dozluk liyofilize toz içeren tip I cam flakonlar plastik viyol içinde 10 adet veya kutusuz olarak strafor içinde, 100 dozluk liyofilize toz içeren tip I cam flakonlar silikon tapalı ve alüminyum kapaklı olarak etiketlenmiştir, liyofilize flasklar renkli tip II cam şişelerdeki 10 ve 20 ml.lik özel sulandırma sıvısıyla birlikte.