Skip links

Colidoll

Dollvet Veteriner Aşıları

Colidoll

İNAKTİF E.COLİ AŞISI


İNAKTİF E.COLİ AŞISI

Colidoll Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

COLİDOLL

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Emülsiyon

Yenidoğan buzağıları Escherichia coli’nin neden olduğu ishallere karşı korumak amacıyla gebe ineklere uygulanır.

Gebe inek

Bileşenler Miktar Fonksiyon
E.coli EC (O1O1: H-K99+F41+) suşu 1×1010 cfu/doz* Antijen
E.coli 11A ( O?:H-K99+:, F(Y)+) suşu 1×1010 cfu/doz* Antijen
Yağ adjuvant (Montanide ISA) 1 ml Adjuvant
Formaldehyde (%37) 2 μl İnaktivan
Enjeksiyonluk su En fazla 1 ml Hacim tamamlayıcı

*İnaktivasyon öncesi koloni sayımı

Yenidoğan buzağıları Escherichia coli’nin neden olduğu ishallere karşı korumak amacıyla gebe ineklere uygulanır.

HAYVAN TÜRÜ AŞI UYGULAMA YERİ AŞI DOZU VE AŞILAMA PERİYODU
Gebe İnek Omuz gerisindeki

hareketsiz bölge

AŞILAMA

(Doğumdan 4-6 hafta önce uygulanır)

2 ml / SC

+2/+8°C’de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.Dondurmayınız.

Raf ömrü 2 yıl

Gıda değeri olan hayvanlarda yasal arınma süresi 0 gündür.

Aşı 6 ml.lik Tip I amber renkli cam şişelerde 1 doz ve 2 doz, kutusuz veya 10 adet plastik viyolde strafor içinde; 10 ml, 20 ml, 50 ml ve 100 ml.lik Tip II amber renkli cam şişelerde ise sırasıyla; 5 doz, 10 doz (kutulu/kutusuz olarak strafor içinde), 25 doz ve 50 doz olarak ambalajlanmaktadır.
Tüm ambalaj şekilleri piyasaya sunulmayabilir. Aşı şişeleri 50 ve 100’lük strafor kutular içerisinde, şişe sayısı kadar prospektüs ilave edilmiş şekilde piyasaya sunulacaktır.