Skip links

Karadoll

Dollvet Veteriner Aşıları

Karadoll

YANIKARA AŞISI


YANIKARA AŞISI

Karadoll Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

KARADOLL

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti

Yanıkara’ya karşı sığır, koyun ve keçi, buzağı, kuzu ve oğlaklarda koruyucu amaç ile uygulanır.

Sığır, Buzağı, Keçi, Koyun, Kuzu ve Oğlak

Cl. chauvoei aşı suşu ile hazırlanmış, formol ile inaktive edilmiş, alüminyum hidroksit adjuvantlı, fenollü, anakültür toksoid, monovalan inaktif bir aşıdır.

Yanıkara’ya karşı sığır, koyun ve keçi, buzağı, kuzu ve oğlaklarda koruyucu amaç ile uygulanır.

Uygulama Şekli ve Aşı Programı

Hayvan Türü Aşı Uygulama Yeri Aşı Dozu ve Aşılama Periyodu
İlk aşılama Yıllık periyodik aşılama
Sığır Omuz gerisindeki hareketsiz bölge 2 ml 2 ml
Buzağı Omuz gerisindeki hareketsiz bölge 1 ml 2 ml
Koyun/Keçi Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölgeye 1 ml 1 ml
Kuzu/Oğlak Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölgeye 0,5 ml 1 ml

Aşı+2/+8ºC’de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir

Avrupa Birliği’nin 2001/82/EC sayılı direktifinin 10/2 maddesine göre yasal arınma süresi aşılamadan sonra asgari 28 gündür.

10, 20, 50 ve 100 ml’lik renkli cam (tip II) ve plastik şişelerde butil tapalı ve alüminyum kapaklı olarak 10, 20, 50 ve 100 koyun dozu; 5, 10, 25 ve 50 sığır dozu şeklinde ambalajlanmıştır.