Skip links

Kendoll

Kendoll

Liyofilize enjeksiyonluk solüsyon


Liyofilize enjeksiyonluk solüsyon

Kendoll

1200px-PDF_file_icon.svg

Kendoll

Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda şiddetli generalize enfeksiyonlara neden olan koyun-keçi çiçek hastalığına karşı kullanılacak liyofilize, canlı, attenüe bir aşıdır.

Koyun-Keçi

Her bir doz (1 ml) için minimum aşağıdaki oranlar kullanılmaktadır.

BileşenlerMiktarGücü
Attenüe KSGPV 0240 suşu102.5 DKID50/dozİmmunize eden antijen
Lactalbumin hydrolysate0,25 mg/dozKoruyucu
Sucrose0,50 mg /doz

 

KENDOLL aşısı koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda şiddetli generalize enfeksiyonlara neden olan koyun-keçi çiçek hastalığına karşı kullanılacak olup hedef hayvanlarda aşılamayı takiben 21 gün sonra hücresel ve humoral immun yanıt oluşturarak bağışıklık oluşur. Herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

Koyun ve keçiler koltuk altı bölgesinde deri altı (Subcutan) yolla 1’er ml, kuzu ve oğlaklar ise 0.5 ml miktarında aşılanır.

+2/+8ºC’de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Aşı liyofilizasyonunda; 5 ve 10 ml hacimde Tip I nötr cam şişelerine 1-2 ml 50, 100 ve 200’er dozluk aşı süspansiyonu konulacak olup, şişelerin kapatılmasında butyl tıpa, alüminyum üst kapak kullanılacaktır. Sulandırma sıvısı şişesi; 50 ml,100 ml ve 200 ml Tip II nötr cam veya plastik şişe, şişelerin kapatılmasında butyl tıpa ve alüminyum üst kapak kullanılır.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?