Skip links

Laxydoll

Dollvet Veteriner Aşıları

Laxydoll

LİYOFİLİZE AGALAKSİ AŞISI


LİYOFİLİZE AGALAKSİ AŞISI

Laxydoll Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

LAXYDOLL

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı

Koyun ve keçilerin bulaşıcı Agalaksi hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

Koyun ve keçilerdir.

Aşı Attenüe AIK Mycoplasma agalactiae aşı suşu ile hazırlanmış liyofilize canlı bakteriyel kültür ve kültüre ait sulandırma sıvısından oluşan monovalan bir aşıdır.

Koyun ve keçilerin bulaşıcı Agalaksi hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

 

GEBELİKTE KULLANIM:

Laktasyonun ilk iki aylık dönemi ve gebeliğin son iki aylık dönemindeki hayvanlara uygulanmaz.

HAYVAN TÜRÜ AŞI UYGULAMA YERİ AŞI DOZU VE AŞILAMA PERİYODU
Koyun /Keçi Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge 1.AŞILAMA> 2.AŞILAMA

(After 1 year)

 

1 ml / SC

 

1 ml / SC

+2/+8°C’de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Raf ömrü 2 yıl

Süt için: 7 Gün

Et için: 28 Gün

Aşı 50 ve 100 dozluk liyofilize toz içeren tip I cam şişelerde; 50 ml ve 100 ml’lik sulandırma sıvısı içeren tip II renkli cam şişelerde silikon tıpa ve alüminyum kapaklı olarak ambalajlanmıştır.