Skip links

Lsd-NDOLL

Dollvet Veteriner Aşıları

Lsd-NDOLL

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ (LUMPY SKIN) HASTALIĞINA KARŞI CANLI, ATTENÜE, LİYOFİLİZE AŞI


SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ (LUMPY SKIN) HASTALIĞINA KARŞI CANLI, ATTENÜE, LİYOFİLİZE AŞI

Lsd-NDOLL Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

LSD-NDOLL

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı

LSD-NDOLL; aşısı sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy Skin Hastalığına)’ne karşı kullanılan liyofilize, canlı, attenüe bir aşıdır.

Sığırlar

Aktif maddelerin adı ve gücü ile diğer yardımcı bileşenlerin adı ve miktarı

Biyolojik ürünün kompozisyonu: Her bir doz (2 ml) için minimum oranlar aşağıdaki gibidir.

Bileşenler Miktar Gücü
Attenüe LSD Neethling suşu 103,5 DKID50/doz İmmunize eden antijen
Lactalbumin hydrolysate 0,25 mg/doz Koruyucu
Sucrose 0,50 mg/doz

LSD-NDOLL; aşısı sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy Skin Hastalığına)’ne karşı kullanılan liyofilize, canlı, attenüe bir aşıdır.

Sığırlar deri altı (subcutan) yolla 2 ml miktarında aşılanır.

+ 2/8ºC’de karanlıkta muhafaza edilir. Raf ömrü 2 yıldır. Dondurmayınız.

Aşı liyofilizasyonunda; 5 ve10 ml hacimde Tip I nötr cam şişe, şişelerin kapatılmasında butyl tıpa, alüminyum üst kapak, sırası ile 10, 25, 50 ve 100 sığır dozu,

Sulandırma sıvısı şişesi; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 200 ml Tip II nötr cam veya plastik şişe, şişelerin kapatılmasında butyl tıpa ve alüminyum üst kapak kullanılır.