Skip links

Lsd-NDOLL

Dollvet Veteriner Aşıları

Lsd-NDOLL

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ (LUMPY SKIN) HASTALIĞINA KARŞI CANLI, ATTENÜE, LİYOFİLİZE AŞI


SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ (LUMPY SKIN) HASTALIĞINA KARŞI CANLI, ATTENÜE, LİYOFİLİZE AŞI

Lsd-NDOLL Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

LSD-NDOLL

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı

LSD-NDOLL; aşısı sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy Skin Hastalığına)’ne karşı kullanılan liyofilize, canlı, attenüe bir aşıdır.

Sığırlar

Aktif maddelerin adı ve gücü ile diğer yardımcı bileşenlerin adı ve miktarı

Biyolojik ürünün kompozisyonu: Her bir doz (2 ml) için minimum oranlar aşağıdaki gibidir.

BileşenlerMiktarGücü
Attenüe LSD Neethling suşu103,5 DKID50/dozİmmunize eden antijen
Lactalbumin hydrolysate0,25 mg/dozKoruyucu
Sucrose0,50 mg/doz

LSD-NDOLL; aşısı sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy Skin Hastalığına)’ne karşı kullanılan liyofilize, canlı, attenüe bir aşıdır.

Sığırlar deri altı (subcutan) yolla 2 ml miktarında aşılanır.

+ 2/8ºC’de karanlıkta muhafaza edilir. Raf ömrü 2 yıldır. Dondurmayınız.

Aşı liyofilizasyonunda; 5 ve10 ml hacimde Tip I nötr cam şişe, şişelerin kapatılmasında butyl tıpa, alüminyum üst kapak, sırası ile 10, 25, 50 ve 100 sığır dozu,

Sulandırma sıvısı şişesi; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 200 ml Tip II nötr cam veya plastik şişe, şişelerin kapatılmasında butyl tıpa ve alüminyum üst kapak kullanılır.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?