Skip links

Rapidoll

Rapidoll

PARAPOX VİRUS OVİS İMMUNSTİMULANTI


Rapidoll

Rapidoll Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

RAPİDOLL

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı

Hedef türlerde non-spesifik immuniteyi arttırmak için kullanılır.

At, sığır, koyun, keçi, kedi ve köpek.

İnaktif Parapox virüs ovis E(P)CK suşu: Minimum 256 interferon birimi

Yardımcı Maddeler

Laktalbumin hidrolizat:                    0,25 mg/doz

Sukroz:                                               0,50 mg/doz

Hedef türlerde non-spesifik immuniteyi arttırmak için kullanılır. Enfeksiyonlara karşı organizmanın direncini arttırır. Hastalıklarda uygulanan terapötik girişimin etkinliğini güçlendirerek tedaviye yardımcı olur. İmmun sistemi uyararak, aşılamalarda oluşacak spesifik immun yanıtın gelişimine katkıda bulunur. Strese neden olan durumlarda (transport veya çevresel koşullar) vücut direncini arttırır.

Kedi ve köpeklere deri altı yolla 1 ml (1 doz) uygulanır. At, sığır, koyun ve keçilere 2 ml (2 doz) kas içi yolla uygulanır.

Enfeksiyon riski durumunda ilk enjeksiyondan sonraki, 48 saat aralıklarla 3 doz (0. gün, 2. gün, 4. gün); stres kaynaklı hastalıkların önlenmesine yardımcı olmak üzere ilk dozlar, olası enfeksiyon veya stres kaynağının ortaya çıkmasından 3 ile 1 gün önce uygulanması önerilir.

Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı; +2/8ºC’de ve karanlıkta muhafaza edilir. Dondurulmamalıdır. Raf ömrü 24 aydır. Açılan şişeler 6-8 saat içinde kullanılmalıdır.

Çözücü karanlıkta ve 25°C’den düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız. Raf ömrü 24 aydır.

Ürün; 1 doz, 2 doz, 5 doz, 10 doz, 20 doz olacak şekilde liyofilize pelet olarak Tip 1 renksiz cam flakonlarda, bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapakla kapatılmıştır.

Liyofilize peletin çözülmesi için diluent 1 ml, 2 ml ve 5 ml hacimli Tip I renksiz cam flakonlarda, 10 ml ve 20 ml hacimli Tip II renksiz cam flakonlarda ambalajlanmıştır.

Ürünler plastik viyollerde ve kutularda bir kutuda;

10 x 1 doz liyofilize ürün ve 10 x1 ml çözücü (sulandırma sonrası kedi ve köpekler için 1 doz olarak uygulanır)

10 x 2 doz liyofilize ürün ve 10 x 2 ml çözücü (sulandırma sonrası kedi ve köpekler için 2 doz, at, sığır ve küçükbaş için 1 doz olarak uygulanır)

1x 5 doz liyofilize ürün ve 5 ml çözücü (sulandırma sonrası kedi ve köpekler için 5 doz olarak uygulanır)

1×10 doz liyofilize ürün ve 10 ml çözücü (sulandırma sonrası kedi ve köpekler için 10 doz, at-sığır ve küçükbaş için 5 doz olarak uygulanır)

1×20 doz liyofilize ürün ve 20 ml çözücü (sulandırma sonrası kedi ve köpekler için 20 doz, at-sığır ve küçükbaş için 10 doz olarak uygulanır) şeklinde piyasaya sunulmaktadır.

Tüm ambalaj şekilleri piyasaya sunulmayabilir.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?