Skip links

Tetrandoll

Dollvet Veteriner Aşıları

Tetrandoll

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, ENFEKSİYOZ NEKROTİK HEPATİTİS VE YANIKARA AŞISI


KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, ENFEKSİYOZ NEKROTİK HEPATİTİS VE YANIKARA AŞISI

Tetrandoll Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

TETRANDOLL

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon

  • Koyun ve keçilerde Enterotoksemi ve Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis,
  • Kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi,
  • Sığırlarda Enterotoksemi ve Yanıkara hastalıklarına karşı koruyucu amaç ile uygulanır.

Koyun/kuzu, keçi/oğlak, sığır/buzağı

Aktif maddelerin adı ve gücü, gerektiğinde yardımcı maddelerin adı ve miktarları
1 Koyun dozu ile aşılanmış tavşan ve kobay kan serumları kobay eprüvasyon sonuçları;
Cl. perfringens tip C (Asgari 2,5 IU/ml β-antitoksin)
Cl. perfringens tip D (A.sgari 2,5 IU/ml -antitoksin)
Cl. oedematiens tip A (Asgari 2,5 IU/ml α-antitoksin)
Cl.chauvoei’ye karşı %100 korunma

100 ml konsantre tetravalan TETRANDOLL için kompozisyon değerleri:

Alüminyum hidroksit jeli 12,6 ml
Formol (%37’lik ) 0,7 ml
Fenol 0,32 gr
Trypsin 0,0025 gr
Distile su ad. 100 ml

  • Koyun ve keçilerde Enterotoksemi ve Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis,
  • Kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi,
  • Sığırlarda Enterotoksemi ve Yanıkara hastalıklarına karşı koruyucu amaç ile uygulanır.

GEBELİKTE KULLANIM:

Aşının gebe hayvanlarda kullanımında bir sakınca yok ise de, ileri derecedeki gebelere (sığır, koyun ve keçilerde gebeliğin son 1/3) uygulanması önerilmemektedir.

HAYVAN TÜRÜAŞI UYGULAMA YERİAŞI DOZU VE AŞILAMA PERİYODU
 

 

Koyun / Keçi

 

 

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

1.AŞILAMA2.AŞILAMA

(21 gün sonra)

YILLIK PERİYODİK AŞILAMA
1,5 ml/SC1 ml/SC1,5 ml/SC
 

Kuzu / Oğlak

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge 

1 ml/SC

 

0,5 ml/SC

 

1 ml/SC

Sığır

(Enterotoksemi + Yanıkara)

Omuz gerisinde hareketsiz bölge 

3 ml/SC

 

2 ml/SC

 

3 ml/SC

Sığır

(Yanıkara)

Omuz gerisinde hareketsiz bölge 

3 ml/SC

 

2 ml/SC

 

3 ml/SC

Buzağı

(Enterotoksemi + Yanıkara)

Omuz gerisinde hareketsiz bölge 

1,5 ml/SC

 

1 ml/SC

 

1,5 ml/SC

+2/+8°C’de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Raf ömrü 2 yıldır.

Avrupa Birliği’nin 2001/82/EC sayılı direktifinin 10/2 maddesine göre yasal arınma süresi aşılamadan sonra asgari 28 gündür.

25 ml (16 koyun ve 8 sığır dozu), 50 ml (33 koyun ve 16 sığır dozu) kutulu/kutusuz, 100 ml (66 koyun ve 33 sığır dozu) kutulu/kutusuz, tip II renkli cam şişelerde ve 25 ml (16 koyun ve 8 sığır dozu), 50 ml (33 koyun ve 16 sığır dozu) kutulu/kutusuz, 100 ml (66 koyun ve 33 sığır dozu) kutulu/kutusuz, 200 ml (133 koyun ve 66 sığır dozu), 250 ml (166 koyun ve 83 sığır dozu) plastik şişelerde silikon tapalı ve alüminyum kapaklı.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?