Skip links

Ultradoll-8

Dollvet Veteriner Aşıları

Ultradoll-8

İNAKTİF KOMBİNE KLOSTRİDİAL AŞI


İNAKTİF KOMBİNE KLOSTRİDİAL AŞI

Ultradoll-8 Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

ULTRADOLL-8

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon

Yanıkara, basiller ikterohemoglobünüri, malignant ödem ve bradzot, gazlı gangren (miyonekroz) ve enfeksiyöz nekrotik hepatit, tetanoz, kuzu dizanterisi, enterotoksemi, hemorajik enterotoksemi, struck ve yumuşak böbrek hastalığı enfeksiyonlarına karşı ruminantlarda (sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlak) koruyucu amaçla kullanılan inaktif bakterin toksoid bir aşıdır.

Koyun/kuzu, keçi/oğlak, sığır/buzağı

BİLEŞİMİ:Her 1 doz (2 ml) aşı içeriği aşağıdaki gibidir;

BileşenlerMiktar
Clostridium perfringens β toxoid≥10 IU/ml*
Clostridium perfringens ε toxoid≥5 IU/ml*
Cl. novyi α toxoid≥3,5 IU/ml**
Cl. septicum α toxoid≥2,5 IU/ml*
Cl. chauvoei ana kültür≥%90 koruma***
Cl. haemolyticum ana kültür≥%75 koruma***
Cl. tetani toxoid≥2,5 IU/ml*
Al(OH)3 adjuvant0,2 ml
Fenol %80’lik0,0064 ml
Formaldehit %37’lik0,008 ml

* 1 doz ile aşılanmış tavşan kan serumundaki antitoksin miktarı

** 1 doz ile aşılanmış kobay kan serumlarındaki antitoksin miktarı

*** 1 doz ile aşılanmış kobay eprüvasyon sonucu

Clostridium chauvoei’nin neden olduğu yanıkara, Clostridium haemolyticum’un neden olduğu basiller ikterohemoglobünüri, Clostridium septicum’un neden olduğu malignant ödem ve bradzot, Clostridium novyi’nin neden olduğu gazlı gangren (miyonekroz) ve enfeksiyöz nekrotik hepatit, Clostridium tetani’nin neden olduğu tetanoz, Clostridium perfringens tip B, C ve D’nin neden olduğu kuzu dizanterisi, enterotoksemi, hemorajik enterotoksemi, struck ve yumuşak böbrek hastalığı enfeksiyonlarına karşı ruminantlarda (sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlak) koruyucu amaçla kullanılan inaktif bakterin toksoid bir aşıdır.

Koyun ve keçilerde 2 ml, kuzu ve oğlaklarda 1 ml, sığırlarda 4 ml, buzağılarda 2 ml dozunda yıllık periyodik aşılama yapılır.

İlk kez aşılanan hayvanlar aşılamadan 21 gün sonra aynı miktarda ikinci bir doz ile aşılanmalıdırlar.

Aşı 2. aydan itibaren her yaştaki koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda kas içi veya koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölgeye deri altı, sığır ve buzağılarda ise kas içi veya omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye deri altı uygulanır.

+ 2/8ºC’de ve karanlıkta muhafaza edilir. Raf ömrü 2 yıldır. Dondurmayınız.

Gıda değeri olan hayvanlarda yasal arınma süresi 0 gündür.

Aşı 20, 50 ve 100 ml.lik amber renkli tip II cam şişelerde veya 20, 50, 100, 200, 250 ve 500 ml.lik plastik şişelerde 10, 25, 50, 100, 125 ve 250 koyun, keçi ve buzağı dozu; 5, 12, 25, 50, 62 ve 125 sığır dozu ve 20, 50, 100, 200, 250 ve 500 kuzu ve oğlak dozu içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tüm ambalaj şekilleri piyasaya sunulmayabilir. Her şişe butil tapalı alüminyum kapaklı olarak 50 veya 100’lük strafor viyoller içinde şişe adeti kadar prospektüs içerecek şekilde kutulanarak piyasaya sunulur. Ambalajında sulandırıcı yoktur.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?