Skip links
Dollvet

Tek Sağlık,
Herkes İçin, Hep Birlikte!

Tek Sağlık yaklaşımı, toplum sağlığının; hayvanların sağlığı ve ortak çevremizle yakından bağlantılı olduğunu kabul eden bir yaklaşımdır.

“Tek Sağlık (One Health)” daha geniş kapsamlı olarak; toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için daha sağlam politikalar, uygulamalar ve araştırmalarla, insan, hayvan ve çevre sağlığı alanında farklı birçok bilim dalının ve meslek gruplarının ortak bir çalışma yapması gerektiğini vurgulayan kavram olarak tanımlanmaktadır.

Tek Sağlık anlayışı, insan, hayvan ve çevre sağlığı başlıkları altındaki sağlık faktörlerinin birbirine olan etkileşimini ve bağlantısını vurgulayarak, daha bütüncül ve sürdürülebilir bir sağlık yönetimi yaklaşımını teşvik eder. Bu sayede, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi mümkün hale gelir.

İnsan Sağlığı

İnsan sağlığı, bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hali ile yaşam kalitesini içerir. Tek Sağlık perspektifinde, insan sağlığı, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve sağlıklı yaşam biçimlerinin teşvik edilmesi gibi alanları kapsar.

Hayvan Sağlığı

Hayvan sağlığı, evcil ve yabani hayvanların sağlığını kapsar. Bu, zoonotik hastalıkların önlenmesi, hayvan refahının korunması ve gıda üretim zincirinin güvenliğinin sağlanması gibi konuları içerir.

Çevre Sağlığı

Çevre sağlığı, doğal çevrenin ve ekosistemlerin korunması ve insan sağlığına etkilerini ele alır. Temiz su kaynaklarının korunması, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve çevresel toksinlerin kontrolü gibi konular bu başlık altında yer alır.