Skip links
Üretim Kampüsü

Dünya Standartlarında
Üretim Kampüsü!

Dollvet üretim kampüsü, 15.000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 36.000 metrekare arazi üzerinde yer almakta ve sürekli gelişmektedir.

Dollvet sahip olduğu teknik altyapısıyla, uluslararası otoritelerin kabul ettiği biyoteknoloji alanında dünyadaki en gelişmiş tesislerden birine sahiptir. Sahip olduğu teknik altyapısı ile insan, hayvan ve çevre için pek çok alanda biyoteknolojik ürünü üretme potansiyeline sahiptir.

Dünya standartlarındaki bu tesis, üretim alanlarında ürün gerekliliklerine uygun çalışma, depolama ve saklama şartlarının sağlanması için özel olarak tasarlanmıştır. Kritik alanlarda gerekli olan GMP temiz alan sınıfı, partikül sayıları, sıcaklık, nem, basınç farkı ve hava değişim sayıları gibi parametreler HVAC sistemi ile sağlanmaktadır.

Su, HVAC sistemleri, Isıtma, Soğutma parametreleri; SCADA sistemi ile izlenmektedir. Sapma olduğunda giriş yetkisi olan kullanıcı tarafından değişiklikler bilgisayar ortamında gerektiğinde ayarlanabilmekte tüm işlemlerin kayıtları ve trendleri tutulmaktadır.

Binalarda göz tanıma sistemi, kartlı geçiş sistemleri ile personel giriş ve çıkışları kontrol edilmekte, CCTV sistemleri ile tüm iş süreçleri takip edilmektedir.

Üretim kampüsünün kapalı alanlarını oluşturan başlıca birimler şu şekildedir:

 • Hammadde ve Ürün Depoları
 • Yönetim ve İdare Binası
 • Ar-Ge Merkezi
 • Isı Merkezi ve Teknik Alanlar
 • Sosyal Alanlar
 • Arşiv
 • Mantar Aşısı Üretim Laboratuvarı
 • Kalite Kontrol Laboratuvarı
 • İnaktif Sporlu Bakteriyel Aşılar Üretim Laboratuvarı
 • Bakteriyel Aşılar Üretim Laboratuvarı
 • Paraziter Aşılar Üretim Laboratuvarı
 • Attenue Canlı Aşılar Üretim Laboratuvarı
 • İnaktif Viral Aşılar Üretim Laboratuvarı
 • Hiperimmun Serum Üretim Laboratuvarı
 • İnaktif Sporsuz Bakteriyel Aşılar Üretim Laboratuvarı
 • Çiftlik Hayvanları Ünitesi
 • Deneme Hayvanları Ünitesi
 • Donör Hayvan Ünitesi
 • Flakon Dolum & Formülasyon Ünitesi
 • Liyofilize Aşılar Dolum & Liyofilizasyon Ünitesi
 • Sıvı Atık Dekontaminasyon Ünitesi