Skip links
Sorumluluk

Biyoteknolojik ürün
üretimleri, bağımsız dünya 

ülkelerinin tamamı
için stratejik bir 

öneme sahiptir.

Bu ürünler ülke ekonomilerini derinden etkileyen, insan, hayvan ve çevre sağlığı için büyük tehlikeler oluşturan salgın hastalıklarla mücadele hizmetlerinde önemli bir yere sahiptir.

Global çapta seyreden seyahatler, ticaret, gerek insan gerekse hayvan popülasyonundaki artışlar, gıda tüketimindeki artış gibi faktörler zoonotik hastalıkların yayılmasına zemin teşkil etmektedir. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara zoonotik hastalıklar denir. İnsanları etkileyen hastalıkların yarısı zoonotiktir ve bu hastalıkların %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde görülür.

Zoonotik hastalıklar ile mücadele, ülkeler için ekonomik yönden bir yük oluşturmaktadır ve bu tür zoonotik hastalıkların çoğu sadece koruyucu aşılamalar ile önlenebilmektedir. Bu sebeple hayvanların korunması insanların korunması demektir. Dollvet, bu bilinçle son teknolojiler doğrultusunda donatılmış tesislerinde, uzman kadrosu ile çeşitli aşılar üretmekte ve aşı geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Dollvet “Tek Sağlık” hedefi ile hastalık risklerini azaltarak; insan, hayvan ve çevre sağlığını korumayı amaç edinmiştir.

Beslenme, insanlık için en temel ihtiyaçların başında geliyor. Sağlıklı bir gelecek için ise gıda güvenliği kavramı her geçen gün daha da önemli hale geliyor.

Gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlarda hayvan sağlığının korunması, aynı zamanda sağlıklı, kaliteli ve verimli hayvansal ürünlerin elde edilmesi demektir. Hayvansal ürünler insanlarda büyüme ve gelişmenin yanı sıra, sağlığın sürdürülebilir olması noktasında büyük önem taşımaktadır.

Dollvet, yüksek teknoloji ile ürettiği kaliteli ve güvenilir aşılar ile hastalık risklerinin azaltılmasına, hayvan sağlığının korunmasına, çiftlikten sofraya sağlıklı gıda ulaştırılmasına hizmet etmekte, gıda güvenliğine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Dollvet, yerli ve milli sermaye ile kurulmuş, mevcut öz kaynaklarıyla sürekli yatırımlar ve araştırmalar yapan, küresel ölçülerde üretim tesislerine sahip bir kuruluştur. Kendi üretim tesislerinde gerçekleştirdiği yerli üretim sayesinde ülkemizin gereksinim duyduğu aşıları üretmekte, bu bağlamda dışa olan bağımlılığımızı azaltarak, sahip olduğu ve her gün genişletmek için özveriyle çalıştığı ihracat ağıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Dollvet, öz kaynaklarıyla yürüttüğü araştırma faaliyetlerinin bir kısmı için ulusal çaptaki kuruluşlardan da destek alarak ve üniversitelerle işbirliği yaparak izole ettiği yerel suşlar ile yeni aşılar geliştirmekte, daha iyisine ulaşma gayesiyle dünden bugüne bilimin ışığında her zaman güncel olanı takip ederek hem kendini yenilemekte hem de mevcut ürünlerini geliştirmekte, ulusal ve uluslararası arenada kongre ve fuarlara katılım sağlamakta, en yeni olanı hizmete sunma gayretiyle hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Dollvet, Türkiye’den bir dünya markası çıkarma hedefi ile yola çıkmıştır ve doğrultuda bilimin ışığında üretmeye devam etmektedir.