Skip links
Ar-Ge

Dünya standartlarında

üretim yapabilme
kabiliyeti,

istikrarlı Ar-Ge
çalışmalarının sonucudur.

Dollvet kuruluşundan itibaren araştırma faaliyetleri ile birçok ürün geliştirmiştir. Büyük oranda özkaynaklarıyla yürüttüğü Ar-Ge projelerinin bir kısmı KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. Üniversite- Sanayi işbirlikleriyle katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve yeni teknolojilerle ürün geliştirmek amacıyla yürütülen Ar-Ge çalışmaları ile yerel suşlar izole edilerek aşı geliştirilmesi yanı sıra genç ve dinamik personel istihdamı sağlamıştır.

2018 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca işletmemiz Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü birimin 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 10.08.2016 tarih ve Resmi Gazetede yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Deneme Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 12.11.2018’de Ar-Ge Merkezi belgesi almıştır.

2020 yılında TAGEM tarafından Ar-Ge Destek Programı 16. Çağrı II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında TAGEM-20/AR-GE/09 nolu “ Kanatlı hayvanlarda Newcastle hastalığı için ülkemizde yaygın olan genotiplerine karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif aşı geliştirilmesi : pilot üretim” adlı projemiz desteklenmeye uygun bulunmuştur.