Skip links

DOLLİ-DRY DC

DOLLİ-DRY DC

Memeiçi Süspansiyon


DOLLİ-DRY DC

DOLLİ-DRY DC Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

DOLLİ-DRY DC

Kuru dönemdeki ineklerde mastitisle ilişkili Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilerden ileri gelen meme içi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

5 g beyaz, krem renkli steril süspansiyon içeren her enjektör; 600 mg Kloksasiline eşdeğer Kloksasilin benzatin, 300 mg Ampisiline eşdeğer Ampisilin trihidrat ihtiva eder.

Kuru dönemdeki ineklerde mastitisle ilişkili Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilerden ileri gelen meme içi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Streptococcus agalactiae ve diğer Streptococcus türlerine karşı, penisiline dirençli ve duyarlı Stafilokoklar’a karşı, Corynebacterium türlerine karşı, Escherichia coli ve diğer duyarlı Gram-negatif bakterilere karşı etkilidir. Kloksasilin benzatin ve Ampisilin trihidrat kuru dönem ineklerde 10 hafta süresince antibakteriyel etki düzeyini sürdürür ve meme dokusunda tahriş edici değildir.

Kuruya ayrılan ineklere en son sağımdan hemen sonra; meme ucu iyice temizlenip dezenfekte edilir. Meme içi enjektörü, meme ucunun kontamine olmamasına dikkat edilerek, meme ucuna yerleştirilir. Hafif ve sürekli bir basınçla her bir tüp içeriği süspansiyon her bir meme içine verilir. Düvelere uygulama yapılırken; meme içi enjektör ucunun, meme ucuna zarar vermeden hassas bir şekilde, meme başı kanalına ucu değerek kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama bir defa yapılır. Uygulamadan sonra tüm meme başları uygun bir dezenfektanla temizlenir.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Orijinal ambalajında, 25°C’nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan saklanmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Her enjektör tek kullanım içindir.

5 g ürün, LLDPE beyaz enjektörlerde (gövde-piston-uç); 1, 4 ve 50 adetlik karton ambalajlarda veya 48 ve 120 adetlik polipropilen kovalarda satışa sunulmuştur.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?