Skip links

ORAL TABLET

ORAL TABLET

Dolli-Pet

Oral Tablet


Dolli-Pet

Dolli-Pet Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

Dolli-Pet

Kedi ve köpeklerde aşağıdaki yuvarlak kurt ve şerit kaynaklı paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılır: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum ve Taenia spp. için erişkin ve olgunlaşmamış geç evreleri; Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum ve Trichuris vulpis için erişkin evreleri; Toxocara cati, Multiceps multiceps, Mesocestoides spp. tüm evreleri.

Kedi, Köpek

Açık sarı renkli, yuvarlak, 2 çentikli 1 tablet; 150 mg Fenbendazol, 144 mg Pirantel pamoat, 50 mg Prazikuantel içerir.

Kedi ve köpeklerde aşağıdaki yuvarlak kurt ve şerit kaynaklı paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılır: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum ve Taenia spp. için erişkin ve olgunlaşmamış geç evreleri; Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum ve Trichuris vulpis için erişkin evreleri; Toxocara cati, Multiceps multiceps, Mesocestoides spp. tüm evreleri.

Tabletler oral yolla uygulanır. Önerilen doz 5 mg/kg Prazikuantel, 14,4 mg/kg Pirantel pamoat ve 15 mg/kg Fenbendazol’ dür (Her 10 kg vücut ağırlığı için 1 tablet).

Pratik Doz Tablosu:

Kediler ve küçük köpekler

2 – 5 kg vücut ağırlığı

1/2 tablet

Orta büyüklükte köpekler

5 – 10 kg vücut ağırlığı

1 tablet

Büyük köpekler

Her 10 kg vücut ağırlığı

1 tablet

Yavrularda, uygulamanın 3 haftalık yaşta başlaması ve 12 haftalık olana kadar her 3 haftada bir düzenli olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Daha sonra 3 aylık periyotlarla kullanılmalıdır. Ağırlığı 2 kg.’dan az olan kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır.

DOLLİ-PET Oral Tablet, tek başına oral yolla verilebilir. Tedavi sırasında hayvanların aç olması gerekmez. Doz bölünmeden bir defada verilmelidir. Doğru dozu sağlamak için, hayvanın vücut ağırlığı mümkün olduğu kadar doğru şekilde belirlenmelidir. Doz bir veteriner hekim tarafından belirlenmelidir. Yeniden enfestasyonu önlemek için hayvanın çevresi dikkatlice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıdalardan uzakta saklayınız. Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

Orijinal ambalajında 25°C’nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan alevden ve güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Bölünmüş tabletler yeniden orijinal ambalajına koyulmalıdır. Bölünmüş tabletlerin aynı muhafaza şartlarında raf ömrü 9 haftadır. Ürünün raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

1, 5, 6’lı alüminyum ambalajlar 10, 48, 50, 100 adetlik karton kutular içerisinde satışa sunulmuştur.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?