Skip links

Ürünler

Ultradoll-8

İNAKTİF KOMBİNE KLOSTRİDİAL AŞI

Botudoll

BOTULİSMUS AŞISI

Rocodoll

SIĞIRLARDA ROTA, CORONA VE E.COLI ENFEKSİYONLARINA KARŞI İNAKTİF AŞI

Mastidoll-3

SUBKLİNİK VE KLİNİK MASTİTİS ENFEKSİYONLARINA KARŞI KORUYUCU İNAKTİF AŞI

Pest&Poxdoll

KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK ve KOYUN-KEÇİ VEBASI AŞISI

Orfdoll

CANLI EKTİMA AŞISI

Tayledoll

THEİLERİA ANNULATA AŞISI

Tetrandoll

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, ENFEKSİYOZ NEKROTİK HEPATİTİS VE YANIKARA AŞISI

Entdoll

BİVALAN ENTEROTOKSEMİ AŞISI

Brudoll-M Genç

LİYOFİLİZE BRUCELLA MELİTENSİS REV1 AŞISI