Skip links

Products

Rocodoll

SIĞIRLARDA ROTA, CORONA VE E.COLI ENFEKSİYONLARINA KARŞI İNAKTİF AŞI

Mastidoll-3

SUBKLİNİK VE KLİNİK MASTİTİS ENFEKSİYONLARINA KARŞI KORUYUCU İNAKTİF AŞI

Trichodoll

TRİCHOPHYTON VERRUCOUSUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI CANLI LİYOFİLİZE AŞI

Ultradoll-8

İNAKTİF KOMBİNE KLOSTRİDİAL AŞI

Tetrandoll

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, ENFEKSİYOZ NEKROTİK HEPATİTİS VE YANIKARA AŞISI

Entdoll

BİVALAN ENTEROTOKSEMİ AŞISI

Botudoll

BOTULİSMUS AŞISI

Laxydoll-Oil

İNAKTİF AGALAKSİ AŞISI

Rapidoll

PARAPOX VİRUS OVİS İMMUNSTİMULANTI

Poxdoll

LİYOFİLİZE KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK AŞISI