Skip links

Products

Pentadoll

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, ENFEKSİYOZ NEKROTİK HEPATİTİS VE YANIKARA AŞISI

Pastedoll-3

KOYUN, KEÇİ ve SIĞIRLARIN İNAKTİF PASTEURELLA AŞISI

Romdoll

KOYUN, KEÇİ, KUZU ve OĞLAKLAR İÇİN ÇİÇEK AŞISI

Lumpydoll

SIĞIR NODÜLER EKZANTEMİ AŞISI

Kendoll

KOYUN, KEÇİ, KUZU VE OĞLAKLAR İÇİN ÇİÇEK AŞISI

Capridoll-F

İNAKTİF BULAŞICI CAPRİNE PLEUROPNEMONİA AŞISI

Capridoll-FL

İNAKTİF BULAŞICI CAPRİNE PLEUROPNEMONİA AŞISI

Dollitox-Jel

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, DİZANTERİ, ENFEKSİYÖZ, NEKROTİK HEPATİTİS, BRADZOT, MALİGNANT ÖDEM YANIKARA VE BASİLLER İCTEROHEMOGLOBİNÜRİ AŞISI

Dollitox-Extra

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, DİZANTERİ, ENFEKSİYÖZ NEKROTİK HEPATİTİS, BRADZOT, MALİGNANT ÖDEM YANIKARA VE BASİLLER İCTEROHEMOGLOBİNÜRİ AŞISI