Skip links

CEST DOLL

CEST DOLL


CEST DOLL

CEST DOLL Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

CEST DOLL

Köpek ve kedilerde; Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia ovis, Taenia pisiformis, T. hydatigena, Multiceps multiceps, Mesocestoides spp., Hydatigena (Taenia) Taeniaeformis ve Joyeuxiella pasqualei türü sestodlardan (şerit) ileri gelen invazyonların sağaltımı amacıyla kullanılır.

Kedi, Köpek

CEST-DOLL Enjeksiyonluk Çözelti renksiz, berrak steril çözelti olup her ml’sinde 56,8 mg Prazikuantel, antimikrobiyal koruyucular olarak 75 mg Benzil alkol ve 5 mg Klorobutanol içerir.

Köpek ve kedilerde; Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia ovis, Taenia pisiformis, T. hydatigena, Multiceps multiceps, Mesocestoides spp., Hydatigena (Taenia) Taeniaeformis ve Joyeuxiella pasqualei türü sestodlardan (şerit) ileri gelen invazyonların sağaltımı amacıyla kullanılır.

CEST-DOLL Enjeksiyonluk Çözelti, köpek ve kedilere deri altı veya kas içi yollardan enjekte edilmek suretiyle uygulanır. Köpek ve kediler için farmakolojik doz 5,7 mg Prazikuantel/ kg vücut ağırlığıdır. Pratik doz her 1 kg vücut ağırlığı için 0,1 ml’dir.

Köpekler

Kediler

Vücut ağırlığı

Parenteral ilaç dozu

Vücut ağırlığı

Parenteral ilaç dozu

2.5 kg’dan daha hafif olan.

0,25 ml

1 kg’dan hafif olanlar

0,1 ml

2,5-5 kg arası

0,5 ml

1-2 kg arası

0,2 ml

6-10 kg arası

1 ml

2-3 kg arası

0,3 ml

11-20 kg arası

2 ml

3-4 kg arası

0,4 ml

21-30 kg arası

3 ml

4-5 kg arası

0,5 ml

5 kg’dan ağır olanlar

0,6 ml (maks. doz)

Joyeuxiella pasqualei enfeksiyonunda: 20 – 25 mg / kg vücut ağırlığı olarak uygulanır. Joyeuxiella pasqualei ile invazyon durumunda, tedavi başarısı yaklaşık 14 gün sonra kontrol edilmelidir. Gerekirse, bir son işlem uygulanır.

3 ml’yi geçen deri altı uygulamalarda doz ikiye bölünerek iki ayrı enjeksiyon noktasına uygulama yapılır.

Tedaviden önce diyet veya aç bırakmak gibi tedbirler gerekli değildir.

Echinococcus kontrolünde CEST-DOLL Enjeksiyonluk Çözelti’yi yılda 6 kez (parazitin pre-patent dönemine bağlı olarak) veya parazitolojik testin sonucuna bağlı olarak KAS İÇİ uygulanır.

Belirtilenlerden başka, köpeklerde Diphyllobothrium spp. ve Spirometra sp. gibi, aynı ilaca daha az duyarlı tenya türlerinden ileri gelen enfestastasyonlara karşı, normal sağaltım dozları iki katına çıkartılarak üst üste 2 gün süreyle verilir.

Sağaltımın tekrarlanması: Echinococcus invazyonu ve delibaş (coenurosis) hastalıklarının endemik olduğu bölgelerde başıboş dolaşan köpeklerin ve çoban köpeklerinin 1.5 – 2 ayda bir olmak üzere, daha sık aralıklarla ilaçlanması yerinde olur. Keza Echinococcus multilocularis ile ilgili kontrol programlarının uygulandığı yörelerde hayvanların düzenli olarak 21 ile 26 gün aralıklarla ilaçlanması gerekir. Öte yandan, Dipylidium caninum’un gelişme evresi kısa olduğundan, köpek ve kedilerin aynı parazite karşı 2 hafta aralıkla sağaltılması yerinde olur. Yine aynı parazit çeşidine karşı daha etkili bir kontrolün gerçekleştirilebilmesi için köpek ve kedi vücudu ile barınaklarında arakonakçı pirelere karşı da düzenli mücadelenin yapılması tavsiye edilir.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Orijinal ambalajında, 25°C’nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Şişe üzerindeki brombutil tıpa 200 kez delinebilir ve ürün ilk açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Karton kutu içerisinde; gri brombutil tıpa ve yeşil flip-off kapakla kapatılmış 10 ml ve 20 ml Tip 2 amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?