Skip links

DOLLİ-MOX LC

DOLLİ-MOX LC

Memeiçi Süspansiyon


DOLLİ-MOX LC

DOLLİ-MOX LC Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

DOLLİ-MOX LC

Laktasyondaki ineklerde amoksisilin- klavulanik asit kombinasyonuna duyarlı; Stafilokoklar (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptokoklar (S. agalactiae, S. dysgalactiae ve S. uberis dahil), Escherichia coli (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) mikroorganizmalarının oluşturduğu kronik mastitis tedavisinde kullanılır.

5 g ürün içeren her enjektör 200 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat, 50 mg Klavulanik asite eşdeğer Potasyum klavulanat ve 10 mg Prednizolon ihtiva eder. Krem-açık pembe renkli homojen bir süspansiyondur.

Laktasyondaki ineklerde amoksisilin- klavulanik asit kombinasyonuna duyarlı; Stafilokoklar (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptokoklar (S. agalactiae, S. dysgalactiae ve S. uberis dahil), Escherichia coli (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) mikroorganizmalarının oluşturduğu kronik mastitis tedavisinde kullanılır.

Uygulamadan önce meme başının temizlenmesine ve dezenfekte edilmesine dikkat edilmelidir. Enfekte meme lobu iyice sağıldıktan sonra her bir enfekte meme lobuna bir enjektör içeriği verilir. 12 saatte bir olmak üzere toplam 3 uygulama yapılır. Staphylococcus aureus tarafından meydana gelen enfeksiyonlarda, antibakteriyel tedavide daha uzun bir program gerekebilir. Bu nedenle, genel tedavi süresi veteriner hekimin takdirine bağlı olmalı, ancak meme içi enfeksiyonun tamamen çözülmesini sağlayacak kadar uzun olmalıdır.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Orijinal ambalajında, 25°C’nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan saklanmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Her enjektör tek kullanım içindir.

5 g ürün, LLDPE beyaz enjektörlerde; 1, 4 ve 50 adetlik karton ambalajlarda veya 48 ve 120 adetlik polipropilen kovalarda satışa sunulmuştur.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?