Skip links

DOLLİ-PRİM

DOLLİ-PRİM

Oral Tablet


DOLLİ-PRİM

DOLLİ-PRİM Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

DOLLİ-PRİM

Her 40 kg vücut ağırlığı için, günde bir tablet oral yolla uygulanır. Bu doz, her kg vücut ağırlığı için 30 mg kombine aktif bileşiğe karşılık gelir. Uygulama, belirtiler düzeldikten sonra iki gün daha tekrarlanmalıdır; ancak salmonellozis ve bakteriyel pnömoni vakalarında, tedaviye ardışık 5 gün boyunca kesintisiz devam edilmelidir. Tedavi 5 günden fazla uygulanmamalıdır.

Beyaz renkli, oval, tek çentikli 1 tablet; 1000 mg Sülfadiazin, 200 mg Trimethoprim içerir.

DOLLİPRİM Oral Tablet, rumen faaliyetleri başlamamış buzağılarda, primer veya sekonder olarak duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları ile septisemilerde endikedir. DOLLİPRİM özellikle akut salmonellozis ve bakteriyel pneumonilerde oral tedavi için endikedir.

Her 40 kg vücut ağırlığı için, günde bir tablet oral yolla uygulanır. Bu doz, her kg vücut ağırlığı için 30 mg kombine aktif bileşiğe karşılık gelir. Uygulama, belirtiler düzeldikten sonra iki gün daha tekrarlanmalıdır; ancak salmonellozis ve bakteriyel pnömoni vakalarında, tedaviye ardışık 5 gün boyunca kesintisiz devam edilmelidir. Tedavi 5 günden fazla uygulanmamalıdır.

Ürün elle, ilaç tabancasıyla veya suda çözündürerek uygulanabilir.

Suda çözündürme dozajı: Her tablet, dozaj şişesinde yaklaşık 300 ml suda çalkalanarak çözündürülür. Bu işlem, tabletin şişeye koyulmadan önce ezilmesiyle kolaylaştırılabilir. Tabletlerin suda çözündürülerek uygulanması halinde, çözündürme sonrası bekletilmemeli ve hemen kullanılmalıdır. Hemen uygulanamaması durumunda çözelti uygun şekilde imha edilmelidir.

Düşük doz uygulamadan kaçınmak ve doğru dozajı sağlayabilmek için, vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru belirlenmelidir.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıdalardan uzakta saklayınız. Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

Orjinal ambalajında 25° C’nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan alevden ve güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Ürünün raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Bir blisterde 5 tablet olacak şekilde, 10 (2×5) veya 50 (10×5) adet tablet karton kutu içinde satışa sunulmuştur.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?