Skip links

Archive

Rapidoll

Rapidoll Rapidoll Prospektüs RAPİDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı Hedef türlerde non-spesifik immuniteyi arttırmak için kullanılır. Hedef Türler At, sığır, koyun, keçi, kedi ve köpek. Bileşimi İnaktif Parapox virüs ovis E(P)CK suşu: Minimum 256 interferon birimi Yardımcı Maddeler Laktalbumin hidrolizat:                    0,25 mg/doz Sukroz:                                               0,50

RELAXİ-DOLL

RELAXİ-DOLL RELAXİ-DOLL Prospektüs RELAXİ-DOLL Köpeklerde, kedilerde ve atlarda: Sakinleştirici ve pre-anestezik olarak, Bir morfin türevi ile birlikte Nörolept analjezi olarak Uzun yolculuklarda ortaya çıkan rahatsızlıklarda (kusma vakalarında semptomatik tedavi ve yol tutmasında) anti-emetik olarak kullanılır. Hedef Türler At, Kedi, Köpek Bileşimi Turuncu, sarı berrak, steril

DOLLİ-PROST

DOLLİ-PROST DOLLİ-PROST Prospektüs DOLLİ-PROST Sığırlarda: Suböstrus veya fark edilmeyen/gizli östrus Doğumun başlatılması Normal ama istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması Anormal gebeliklerin sonlandırılması (Abortus oluşturulması) Mumifiye fetus Fetal membranların hidropsu Kronik endometritis (pyometra) Ovaryum luteal kistleri Kontrollü yetiştirme Atlarda: Erken fetal ölüm ve rezorpsiyonu takiben luteolizisin başlatılması Uzayan

DOLLİDEX

DOLLİDEX DOLLİDEX Prospektüs DOLLİDEX DOLLİDEX her ml’sinde 2 mg Deksametazon’a eş değer Deksametazon sodyum fosfat ve antimikrobiyal koruyucu olarak 9 mg Benzil alkol ihtiva eder. Hedef Türler At, Keçi, Kedi, Köpek, Sığır Bileşimi DOLLİDEX Enjeksiyonluk Çözelti berrak, renksiz steril çözelti olup her ml’sinde 2 mg

KETO-DOLL

KETO-DOLL KETO-DOLL Prospektüs KETO-DOLL Doğuma bağlı doğum felcinin destekleyici tedavisi, Uygun etiyolojik tedavi ile birlikte, bakteriyel solunum sistemi enfeksiyonlarında ağrı ve ateşi hafifletme, Uygun etiyolojik tedavi ile birlikte, Gram-negatif bakteriler tarafından meydana getirilen akut endotoksik mastitis de dahil, akut klinik mastitte iyileşmenin desteklenmesi Doğuma bağlı

OVİDOLL

OVİDOLL OVİDOLL Prospektüs OVİDOLL OVİDOLL Enjeksiyonluk Çözelti, tercihen kas içi (i.m.) enjeksiyon yoluyla uygulanır ancak deri altı (s.c.) veya ven içi (i.v.) yolla da kullanılabilir. Hayvan başına doz; ineklerde 10 ila 20 µg Buserelin, kısraklarda 20 ila 40 µg Buserelin ve tavşanlarda 0.8 µg Buserelindir.