Skip links

Archive

Capridoll

LİYOFİLİZE KEÇİ CİĞER AĞRISI AŞISI Capridoll Prospektüs CAPRİDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı Keçi Ciğer Ağrısı hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır. Hedef Türler Keçi Bileşimi Bir doz (0,2 ml) liyofilize aşının aktif içerikleri ve yardımcı madde miktarları Bileşenler Miktar İşlev Attenüe BQT Mycoplasma mycoides capri

Orfdoll

CANLI EKTİMA AŞISI Orfdoll Prospektüs ORFDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı ORFDOLL aşısı koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda ağız, dudak, göz ve deride enfeksiyona neden olan ektima hastalığına karşı kullanılır. Hedef Türler Koyun/kuzu, keçi/oğlak Bileşimi Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı Bileşenler Miktar İşlevi Attenüe E(P)CK22 suşu 103.5

Brudoll-M Conjunctival

BRUCELLA MELİTENSİS REV1 GÖZ DAMLA AŞISI Brudoll -M Conjunctival Prospektüs BRUDOLL-M CONJUNCTİVAL Farmasötik Formu: Enjensiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı 3-6 aylık dişi ve erkek kuzu ve oğlaklarda Brusellozis hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır. Hastalık riski nedeniyle ihtiyaç duyulduğunda gebe olmayan ergin dişilere ve ergin erkeklere de uygulanır.

Kendoll

Liyofilize enjeksiyonluk solüsyon Kendoll Kendoll Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda şiddetli generalize enfeksiyonlara neden olan koyun-keçi çiçek hastalığına karşı kullanılacak liyofilize, canlı, attenüe bir aşıdır. Hedef Türler Koyun-Keçi Bileşimi Her bir doz (1 ml) için minimum aşağıdaki oranlar kullanılmaktadır. Bileşenler Miktar Gücü Attenüe KSGPV 0240

SPEKTRA-DOLL

SPEKTRA-DOLL SPEKTRA-DOLL Prospektüs SPEKTRA-DOLL ORAL JEL, kolostrum yoksunluğu riski altındaki yenidoğan kuzularda bakteriyel neonatal hastalıkların (ör. salyalı ağız hastalığı) önlenmesi amacıyla kullanılır. Hedef Türler Keçi Bileşimi SPEKTRA-DOLL ORAL JEL; non-steril, sarı renkli, berrak, viskoz ve kokusuz bir jel olup; her ml' de aktif madde olarak

DOLLİDEX

DOLLİDEX DOLLİDEX Prospektüs DOLLİDEX DOLLİDEX her ml’sinde 2 mg Deksametazon’a eş değer Deksametazon sodyum fosfat ve antimikrobiyal koruyucu olarak 9 mg Benzil alkol ihtiva eder. Hedef Türler At, Keçi, Kedi, Köpek, Sığır Bileşimi DOLLİDEX Enjeksiyonluk Çözelti berrak, renksiz steril çözelti olup her ml’sinde 2 mg

DOLLİ-FLOR

DOLLİ-FLOR DOLLİ-FLOR Prospektüs DOLLİ-FLOR Sığır: Florfenikole duyarlı Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida and Histophilus somni suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi ve metafilaksisi. Metafilaktik kullanımdan önce sürüde hastalığı varlığından emin olunmalıdır. Koyun: Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida kökenli solunum sistemi enfeksiyonları Hedef Türler Keçi,

DOLLİTOX

DOLLİTOX DOLLİTOX Prospektüs DOLLİTOX Sığırlar, koyunlar ve keçilerde uyuz (Sarcoptes, Psoroptes ve Chorioptes akarları), kene, bit, sinek ve sinek larvalarına karşı tedavi amacıyla kullanılır. Hedef Türler Keçi, Koyun, Sığır Bileşimi Her ml çözelti 500 mg Foksim içerir. Berrak, açık sarı kahverengi çözeltidir. Kullanım Sahası ve

Pentadoll

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, ENFEKSİYOZ NEKROTİK HEPATİTİS VE YANIKARA AŞISI PASTEDOLL Kombine Enterotoksemi, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis ve Yanıkara Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Pastedoll-3

KOYUN, KEÇİ ve SIĞIRLARIN İNAKTİF PASTEURELLA AŞISI PASTEDOLL Koyun, Keçi ve Sığırların İnaktif Pasteurella Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.