Skip links

Archive

DOLLİTOX

DOLLİTOX DOLLİTOX Prospektüs DOLLİTOX Sığırlar, koyunlar ve keçilerde uyuz (Sarcoptes, Psoroptes ve Chorioptes akarları), kene, bit, sinek ve sinek larvalarına karşı tedavi amacıyla kullanılır. Hedef Türler Keçi, Koyun, Sığır Bileşimi Her ml çözelti 500 mg Foksim içerir. Berrak, açık sarı kahverengi çözeltidir. Kullanım Sahası ve

Pentadoll

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, ENFEKSİYOZ NEKROTİK HEPATİTİS VE YANIKARA AŞISI PASTEDOLL Kombine Enterotoksemi, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis ve Yanıkara Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Pastedoll-3

KOYUN, KEÇİ ve SIĞIRLARIN İNAKTİF PASTEURELLA AŞISI PASTEDOLL Koyun, Keçi ve Sığırların İnaktif Pasteurella Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Romdoll

KOYUN, KEÇİ, KUZU ve OĞLAKLAR İÇİN ÇİÇEK AŞISI ROMDOLL Koyun, Keçi, Kuzu ve Oğlaklar İçin Çiçek Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Kendoll

KOYUN, KEÇİ, KUZU VE OĞLAKLAR İÇİN ÇİÇEK AŞISI KENDOLL Koyun, Keçi, Kuzu ve Oğlaklar İçin Çiçek Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Capridoll-F

İNAKTİF BULAŞICI CAPRİNE PLEUROPNEMONİA AŞISI CAPRİDOLL-F İnaktif Bulaşıcı Caprine Pleuropneumonia Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Capridoll-FL

İNAKTİF BULAŞICI CAPRİNE PLEUROPNEMONİA AŞISI CAPRİDOLL-FL İnaktif Bulaşıcı Caprine Pleuropneumonia Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Dollitox-Jel

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, DİZANTERİ, ENFEKSİYÖZ, NEKROTİK HEPATİTİS, BRADZOT, MALİGNANT ÖDEM YANIKARA VE BASİLLER İCTEROHEMOGLOBİNÜRİ AŞISI Dollitox-Jel Prospektüs DOLLİTOX-JEL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Koyun ve keçilerde Enterotoksemiler, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüri, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemiler, Dizanteri, sığırlarda Enterotoksemiler, Malignant ödem, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüriye karşı

Dollitox-Extra

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, DİZANTERİ, ENFEKSİYÖZ NEKROTİK HEPATİTİS, BRADZOT, MALİGNANT ÖDEM YANIKARA VE BASİLLER İCTEROHEMOGLOBİNÜRİ AŞISI Dollitox-Extra Prospektüs DOLLİTOX-EXTRA Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Koyun ve keçilerde Enterotoksemiler, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüri, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemiler, Dizanteri, sığırlarda Enterotoksemiler, Malignant ödem, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüriye karşı