Skip links

Archive

Romdoll

KOYUN, KEÇİ, KUZU ve OĞLAKLAR İÇİN ÇİÇEK AŞISI ROMDOLL Koyun, Keçi, Kuzu ve Oğlaklar İçin Çiçek Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Kendoll

KOYUN, KEÇİ, KUZU VE OĞLAKLAR İÇİN ÇİÇEK AŞISI KENDOLL Koyun, Keçi, Kuzu ve Oğlaklar İçin Çiçek Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Capridoll-F

İNAKTİF BULAŞICI CAPRİNE PLEUROPNEMONİA AŞISI CAPRİDOLL-F İnaktif Bulaşıcı Caprine Pleuropneumonia Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Capridoll-FL

İNAKTİF BULAŞICI CAPRİNE PLEUROPNEMONİA AŞISI CAPRİDOLL-FL İnaktif Bulaşıcı Caprine Pleuropneumonia Aşısı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Dollitox-Jel

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, DİZANTERİ, ENFEKSİYÖZ, NEKROTİK HEPATİTİS, BRADZOT, MALİGNANT ÖDEM YANIKARA VE BASİLLER İCTEROHEMOGLOBİNÜRİ AŞISI Dollitox-Jel Prospektüs DOLLİTOX-JEL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Koyun ve keçilerde Enterotoksemiler, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüri, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemiler, Dizanteri, sığırlarda Enterotoksemiler, Malignant ödem, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüriye karşı

Dollitox-Extra

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, DİZANTERİ, ENFEKSİYÖZ NEKROTİK HEPATİTİS, BRADZOT, MALİGNANT ÖDEM YANIKARA VE BASİLLER İCTEROHEMOGLOBİNÜRİ AŞISI Dollitox-Extra Prospektüs DOLLİTOX-EXTRA Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Koyun ve keçilerde Enterotoksemiler, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüri, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemiler, Dizanteri, sığırlarda Enterotoksemiler, Malignant ödem, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüriye karşı

Brudoll-M Ergin

LİYOFİLİZE BRUCELLA MELİTENSİS REV1 AŞISI Brudoll-M Ergin Prospektüs BRUDOLL-M ERGİN Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı 8 aylıktan büyük dişi koyun ve keçilerde Brusellozis’e karşı koruyucu amaçla kullanılır. Hedef Türler 8 aylıktan büyük dişi koyun ve keçi Bileşimi Kompozisyonu: Bir doz aşı; Attenüe Brucella melitensis Rev

Pest&Romdoll

KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK VE KOYUN-KEÇİ VEBASI HASTALIKLARINA KARŞI BİVALAN ATTENÜE CANLI AŞI PEST&ROMDOLL Koyun-Keçi Çiçek ve Koyun-Keçi Vebası Hastalıklarına Karşı Bivalan Attenüe Canlı Aşı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.