Skip links

Archive

Brudoll M Genç

LİYOFİLİZE BRUCELLA MELİTENSİS REV 1 AŞISI Brudoll M Genç Prospektüs Brudoll M Genç  Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Hedef Türler Kuzu ve Oğlak. Bileşimi BİLEŞİMİ: Her bir doz aşı (1 ml) içeriği aşağıdaki gibidir. Aktif madde Miktar İşlevi Atenüe Brucella melitensis rev 1 suşu 0,5-4x109 CFU/doz

Pastedoll

PASTEURELLA MULTOCİDA VE MANNHEİMİA HAEMOLYTİCA ENFEKSİYONLARINA KARŞI İNAKTİF BAKTERİYEL AŞI Pastedoll Prospektüs Pastedoll Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Hedef Türler Sığır, koyun ve keçi. Bileşimi İnaktif Pasteurella multocida antijeni ≥ 1/40 ELISA seropozitif* İnaktif Mannheimia haemolytica A1 antijeni ve lökotoksin ≥ 1/40 ELISA seropozitif* İnaktif Mannheimia

Aftodoll Oil

SAFLAŞTIRILMIŞ İNAKTİF ŞAP HASTALIĞI AŞISI Aftodoll Oil Prospektüs Aftodoll Oil Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Emülsiyon Hedef Türler Sığır, koyun, keçi ve domuz. Bileşimi Aktif maddeler O TUR 07 (Panasia-II)……………………………………………………. .……… ≥ 6 PD50* A IRN 17 (A/Asia/A İran05/SIS-13)………………………………………………. ≥ 6 PD50* ASIA1 TUR 15 (Sindh-08)………….……………………………………..……… ≥

Immudoll CG

NON-SPESİFİK İMMUNSTİMULANT lmmudoll CG Prospektüs İmmudoll CG Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Hedef Türler Sığır, koyun, keçi ve tavuk. Bileşimi BİLEŞİMİ: Aktif Maddeler İnaktif Cutibacterium granulosum                           20 mg/ml Yardımcı Maddeler Etanol                             

Dolli-Sera

BUZAĞI, KUZU VE OĞLAK İÇİN ANTİSERUM Dolli-Sera Prospektüs DOLLİ-SERA Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Salmonella Dublin, Salmonella Typhimurium, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Trueperella (Arcanobacter) pyogenes ve Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemik, enterik ve respiratorik enfeksiyonlara

Seradoll – C

BUZAĞI, KUZU VE OĞLAKLAR İÇİN SEPTİSEMİ VE ENTEROTOKSEMİYE KARŞI ANTİSERUM Seradoll Prospektüs SERADOLL - C Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemi ve enterotoksomi enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve hastaları tedavi etmek amacıyla

Tetrandoll

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, ENFEKSİYOZ NEKROTİK HEPATİTİS VE YANIKARA AŞISI Tetrandoll Prospektüs TETRANDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Koyun ve keçilerde Enterotoksemi ve Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi, Sığırlarda Enterotoksemi ve Yanıkara hastalıklarına karşı koruyucu amaç ile uygulanır. Hedef Türler Koyun/kuzu, keçi/oğlak, sığır/buzağı Bileşimi Aktif maddelerin

Entdoll

BİVALAN ENTEROTOKSEMİ AŞISI Entdoll Prospektüs ENTDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Koyun, keçi, kuzu ve oğlakların Enterotoksemi’lerine karşı konsantre toksoid bivalan aşı Hedef Türler Koyun, keçi, kuzu ve oğlaktır. Bileşimi Cl. perfringens tip C β antitoksini 2.5 IU/ml Cl. perfringens tip D ε antitoksini 2.5 IU/

Botudoll

BOTULİSMUS AŞISI Botudoll Prospektüs BOTUDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Sığır, koyun ve keçilerin Botulismus hastalığına karşı koruyucu amaç ile uygulanır. Hedef Türler Sığır, Keçi ve Koyunlar Bileşimi Cl. botulinum tip C Cl. botulinum tip D Kullanım Sahası ve Endikasyonlar Sığır, Keçi ve Koyunların Botulismus hastalığına

Laxydoll-Oil

İNAKTİF AGALAKSİ AŞISI Laxydoll-Oil Prospektüs LAXYDOLL-Oil Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Emülsiyon Koyun ve keçilerin bulaşıcı Agalaksi hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır. Hedef Türler Koyun ve keçilerdir. Bileşimi Bileşenler Miktar (1 ml) İnaktif 99M-AIK2 Mycoplasma agalactiae 1x109 CFU/doz* Yağ adjuvant 0,5 ml/doz Fenol 3 µl/doz Fizyolojik Tuzlu