Skip links

GMP Standartlarında Üretilen İlk Yerli Şap Aşısı Dollvet’ten!

Hayvancılığın Korkulu Rüyası: ŞAP Hastalığı!

Şap hastalığının etkeni, Picornaviridae ailesinin Aphtovirus altgrubu (genusu) içinde sınıflandırılır. Virüsün, 7 serotipi (A, O, Asia, C, SAT1, SAT2, SAT3) ve 67’den fazla alt tipi vardır.
Hastalığın mortalitesi %2-5 düzeyinde olmakla birlikte genç hayvanlarda akut viral miyokarditise bağlı olarak %50-60’a ulaşabilmektedir. Hastalıkta morbidite yüksek olup, duyarlı sığır popülasyonlarında %100’e yakındır.

Şap Başlamasın

Şap hastalığının bulaşma oranı %100’e kadar ulaşabilmektedir.

100 MİLYON USD KAYIP!

Türkiye’de şap hastalığından dolayı yıllık %15 süt kaybı ve %10 et kaybı meydana gelmektedir. Toplam görülen et ve süt kaybının maliyeti yaklaşık 100 milyon USD’yi geçmektedir.

Aftodoll Oil ile
Yangın Başlamadan Önlem Alın!

Güncel suşlarla hazırlanan Aftodoll-oil ile sürü içinde Şap hastalığının başlamasına izin vermeyin!

Daha az alerjik reaksiyon, daha uzun süre koruma!

Aftodoll Oil  hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
Tıklayın