Skip links

Dolli-Sera

Dollvet Veteriner Aşıları

Dolli-Sera

BUZAĞI, KUZU VE OĞLAK İÇİN ANTİSERUM


BUZAĞI, KUZU VE OĞLAK İÇİN ANTİSERUM

Dolli-Sera Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

DOLLİ-SERA

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti

Salmonella Dublin, Salmonella Typhimurium, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Trueperella (Arcanobacter) pyogenes ve Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemik, enterik ve respiratorik enfeksiyonlara karşı koruyucu ve hastaları tedavi etmek amacıyla kullanılan hiperimmun serumdur.

Buzağı, kuzu ve oğlaktır.

Biyolojik ürünün kompozisyonu: Her 1 ml için minimum oranlar aşağıdaki gibidir.

BileşenlerMiktarGücü
Salmonella Typhimurium, suşuna karşı antikor titresi1/320İmmunize eden antikor
Salmonella Dublin, suşuna karşı antikor titresi1/320
Pasteurella multocida Tip 1, suşuna karşı antikor titresi1/16
Mannheimia haemolytica A1, suşuna karşı antikor titresi1/16
Trueperella pyogenes, suşuna karşı antikor titresi1/160
Escherichia coli 11A ve EC, suşuna karşı antikor titresi *1/960
Clostridium perfringens Tip C β toksinine karşı antitoksin titresi10 IU
Tamponlu fizyolojik tuzlu su1 ml’ye kadarSulandırma
Fenol% 0,4Stabilizatör

* Escherichia coli K99 antijenine karşı antikor titresi

Salmonella Dublin, Salmonella Typhimurium, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Trueperella (Arcanobacter) pyogenes ve Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemik, enterik ve respiratorik enfeksiyonlara karşı koruyucu ve hastaları tedavi etmek amacıyla kullanılan hiperimmun serumdur.

HAYVAN TÜRÜAŞI UYGULAMA YERİAŞI DOZU VE AŞILAMA PERİYODU
Koruyucu DozuTedavi Dozu

 

 

Kuzu / Oğlak

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge 

1 ml /SC

 

3 ml /SC

 

Buzağı

Omuz gerisindeki hareketsiz bölge 

5 ml /SC

 

10 ml /SC

+2/+8°C’de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Raf ömrü 2 yıldır.

5×5 ml, 10×1 doz (10×5 ml) kutulu/plastik viyolde strafor içinde, 25 ml, 50 ml ve 100 ml kutular içerisinde 5 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml.lik amber rengi cam veya plastik şişelerde sırasıyla; 1, 5, 10 ve 20 buzağı dozu veya 5, 25, 50 ve 100 kuzu ve oğlak dozu.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?