Skip links

DOLLİSİPRA

DOLLİSİPRA

Enjeksiyonluk Çözelti


DOLLİSİPRA

DOLLİSİPRA Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

DOLLİSİPRA

DOLLİSİPRA Enjeksiyonluk Çözelti, sığırlarda Spiramisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

  • Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica kaynaklı solunum yolu enfeksiyonları,
  • Laktasyondaki ineklerde Stafilokok aureus suşunun neden olduğu akut klinik mastitis,
  • Metritis,
  • Ayak çürüğü.

DOLLİSİPRA Enjeksiyonluk Çözelti her ml’ sinde 600.000 IU Spiramisin ve antimikrobiyal koruyucu olarak 41,6 mg Benzil Alkol içeren berrak, sarı-koyu sarı renkli, steril bir çözeltidir.

DOLLİSİPRA Enjeksiyonluk Çözelti, sığırlarda Spiramisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

  • Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica kaynaklı solunum yolu enfeksiyonları,

  • Laktasyondaki ineklerde Stafilokok aureus suşunun neden olduğu akut klinik mastitis,

  • Metritis,

  • Ayak çürüğü.

30.000 IU Spiramisin/kg vücut ağırlığı, (5 ml DOLLİSİPRA Enj. Çöz./100 kg vücut ağırlığı) kas içi yolla uygulanır. Tedavi gerekli görülürse 24 saat sonra tekrarlanabilir.

Solunum enfeksiyonlarında 100.000 IU Spiramisin/kg vücut ağırlığı (5 ml DOLLİSİPRA Enj. Çöz./30 kg vücut ağırlığı) dozunda, kas içi yolla uygulama yapılır. Tedavi 48 saat sonra tekrarlanır.

Doz aşımını önlemek için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru şekilde belirlenmelidir. Bir enjeksiyon bölgesine 15 ml den fazla uygulamayınız.

Solunum Enfeksiyonlarında:

100 000 IU Spiramisin/kg vücut ağırlığı (5 ml DOLLİSİPRA Enj. Çöz./30 kg vücut ağırlığı) 48 saat ara ile iki kez, kas içi yolla uygulanır.

Mastitis ve endike olduğu diğer enfeksiyonlarda:

30 000 IU Spiramisin/kg vücut ağırlığı (5 ml DOLLİSİPRA Enj. Çöz./100 kg vücut ağırlığı) 24 saat ara ile iki kez, kas içi yolla uygulanır.

Maksimum doz hacmi sınırlaması nedeniyle sığırlarda aynı günde birden fazla enjeksiyon gerektiğinde, tüm enjeksiyonlar 15 cm aralıklı olarak boynun aynı tarafına uygulanmalıdır. 24 saat sonra enjeksiyonun tekrarlanması gerekiyorsa, tüm enjeksiyonlar boynun diğer tarafında yine 15 cm aralıklarla uygulanmalıdır. Bu prosedür, enjeksiyon bölgelerinin birbirinden ayrılması için gereklidir. Bu talimatlara uyulmaması, 200 μg/kg olan maksimum kas kalıntı sınırının üzerinde kalıntı seviyelerine yol açabilir.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Orijinal ambalajında, 25°C’nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Tıpa 92 kereden fazla delinmemelidir.

Ambalajlı ürünün satışa sunulmuş şekliyle raf ömrü: 2 yıl

İç ambalaj ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

Karton kutu içerisinde; gri brombutil tıpa ve yeşil flip-off kapakla kapatılmış 50 ml, 100 ml ve 250 ml Tip 2 renksiz cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?