Skip links

OVİDOLL

OVİDOLL

Enjeksiyonluk Çözelti


OVİDOLL

OVİDOLL Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

OVİDOLL

OVİDOLL Enjeksiyonluk Çözelti, tercihen kas içi (i.m.) enjeksiyon yoluyla uygulanır ancak deri altı (s.c.) veya ven içi (i.v.) yolla da kullanılabilir. Hayvan başına doz; ineklerde 10 ila 20 µg Buserelin, kısraklarda 20 ila 40 µg Buserelin ve tavşanlarda 0.8 µg Buserelindir.

At, Sığır, Tavşan

OVİDOLL Enjeksiyonluk Çözelti berrak, renksiz, steril bir çözelti olup her ml’ de 0,004 mg Busereline eşdeğer Buserelin asetat ve antimikrobiyal koruyucu olarak 20 mg Benzil Alkol içerir.

OVİDOLL Enjeksiyonluk Çözelti inek, kısrak ve tavşanlarda ovaryum kökenli çeşitli fertilite bozukluklarının önlenmesi ve gebelik oranlarının iyileştirilmesi amacıyla aşağıdaki alanlarda kullanılır:

İneklerde:

Foliküler kistlerin (Nemfomani belirtileri olan ya da olmayan) tedavisi

Gerçek anöstrus

Gecikmiş ovülasyon

Doğumdan sonraki siklusun erken ​​başlatılması

Östrusun bir PGF2α analoğu ile senkronizasyonunun ardından, suni tohumlama prosedürlerinde gebelik oranının iyileştirilmesi

Gebelik oranının iyileştirilmesi

Kısraklarda: Foliküler kistlerin (Nemfomani belirtileri olan ya da olmayan) tedavisi

Ovülasyon ile tohumlamayı daha yakın senkronize etmek için ovülasyon indüksiyonu

Gebelik oranının iyileştirilmesi

Tavşanlarda:

Doğal ya da suni tohumlama uygulanan hayvanlarda gebelik oranının iyileştirilmesi

Doğumdan sonraki tohumlama için ovülasyon indüksiyonu

OVİDOLL Enjeksiyonluk Çözelti, tercihen kas içi (i.m.) enjeksiyon yoluyla uygulanır ancak deri altı (s.c.) veya ven içi (i.v.) yolla da kullanılabilir. Hayvan başına doz; ineklerde 10 ila 20 µg Buserelin, kısraklarda 20 ila 40 µg Buserelin ve tavşanlarda 0.8 µg Buserelindir.

Çok sayıda hayvanı tedavi ederken kapağın çok fazla delinmesini önlemek için uygun bir çekme iğnesi veya otomatik dozaj şırıngası kullanılmalıdır.

Sadece veteriner hekim tarafından kullanılmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Orijinal ambalajında, 25°C’nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Tıpa 100 kereden fazla delinmemelidir.

Satışa hazır haldeki raf ömrü: 2 yıl

İç ambalajı ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: Yukarıda belirtilen muhafaza şartları ve sıcaklığında 28 gün.

5 ml ve 20 ml’lik Tip I renksiz cam flakonlar, gri bromobutil tıpa ile ve yeşil flip off kapak ile kapatılarak, karton kutu içinde 20 ml’lik flakon 1 adet ve 5 ml’lik flakon 10 adet olacak şekilde satışa sunulmuştur.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?