Skip links

1 Haziran Dünya Süt Günü Kutlu Olsun!

Dünya Süt Günü, sütün ekonomik ve toplumsal önemi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nun (FAO) aldığı kararla 2001 yılından bu yana kutlanmaktadır.

Sütün Önemi

Sütün hem insan sağlığı hem de bir toplumun ekonomisi üzerinde oldukça önemli bir yeri vardır. Bu da sektörün hem beşeri hem de ekonomik boyutunu etkiler.

Türkiye süt üretiminde ilk 15’te!

Türkiye’nin yıllık toplam süt üretimi yaklaşık 26 milyon tondur(2020). Bu üretim ile birlikte Türkiye, dünyadaki 15 büyük süt üreticisi arasında yer almaktadır.

Yaklaşık 100 Bin Kişiye İstihdam Sağlıyor

Kayıt dışı aile işletmeleri düşünüldüğünde net rakam vermek güç olsa da, ülkemizde süt ve süt ürünleri sektörünün yaklaşık 100 bin kişiyi istihdam ettiği bilinmektedir.

Üretimin %90’ı inek sütü

Üretilen 26 milyon ton sütün %90’ı inek, %8’i koyun ve %2’si keçi sütüdür. Son 20 yıl içinde, toplam üretimde inek sütünün payı sürekli olarak artarken diğerlerinin payı azalmıştır.

Çiftlikten sofraya güvenli ve sağlıklı süt

Bütün gıdalarda olduğu gibi , gıda güvenliği yaklaşım ve kuralları süt tüketimi için de geçerlidir.

“Çiftlikten sofraya güvenli gıda” yaklaşımının gereği için bütün önlemlerin alınması son derece büyük bir önem teşkil eder. Sağlıklı hayvanlardan elde edilen ve her aşamada veteriner hekim kontrolünde olan pastörize edilmiş süt ve süt ürünü sağlıktır.

Dünya Süt Gününde süt ürünleri ve sektörünün önemini bir kez daha hatırlıyoruz.

Dünya Süt Günümüz kutlu olsun!