Skip links

Dollvet Sponsorluğunda 5 İlde A’dan Z’ye Mastitis Seminer Programları Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Ayhan Baştan’ın hazırladığı ‘’İneklerde A’dan Z’ye Mastitis’’ seminer serisi, Dollvet sponsorluğunda Türkiye’nin faklı bölgelerinden çiftlik ve klinik veteriner hekimlerini bir araya getirdi.

Sıkı Covid-19 önlemleri ile gerçekleşen seminer serisinde Dünya’nın, dolayısıyla ülkemizin de hayvancılık açısından en büyük sorunlarından biri olan Mastitis konusu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Baştan tarafından A’dan Z’ye tüm detayları ile ele alındı.

İşletmelerin mastitis kaynaklı ekonomik kayıplarına sayısal verilerle değinerek konunun ne kadar kritik olduğunu belirten Prof. Dr. Ayhan Baştan uzun yıllar yürüttüğü çalışma ve araştırmalar neticesinde edindiği tecrübelerini paylaştı.

Seminer tarih ve bölgeleri:

  • 23 Şubat İzmir Swissotel
  • 2 Mart Lüleburgaz İzer Otel
  • 9 Mart Bursa Sheraton
  • 16 Mart Konya Ramada
  • 23 Mart Adana HiltonSa

Seminerde öne çıkan konu ve cevap aranan sorulardan başlıcaları:

Mastitisin İşletmeler Açısınıdan Önemi
-Mastitisin işletme ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
-Mastitisin döl verimi üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

Mastitis Patojenleri ve Özellikleri
-Mastitise neden olan patojenler nelerdir?
-Mastitise neden olan patojenlerin özellikleri nelerdir?

Saha Koşullarında Mastitis Tanısı
-Klinik mastitis nedir ve tanısı nasıl yapılır?
-Subklinik mastitis nedir ve tanısı nasıl yapılır?
-Kronik mastitis nedir ve tanısı nasıl yapılır?
-Subakut mastitis nedir ve tanısı nasıl yapılır?
Perakut mastitis nedir ve tanısı nasıl yapılır?

Mastitis Tedavisinde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Başarısızlık Nedenleri
-Mastitis tedavisinde temel prensipler nelerdir?
-Mastitis tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?
-Mastitis çeşiterinin tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
-Klinik Mastitislerin Tedavisi
-Subklinik Mastitislerin Tedavisi
-Subakut Mastitislerin Tedavisi
-Perakut Mastitislerin Tedavisi
-Kronik Mastitislerin Tedavisi

Mastitisten Korunmanın Ana İlkeleri
-Mastitisten korunma neden öncelikli seçim olmalıdır?
-Aşılamalar ve aşı seçimi nasıl yapılmalıdır?
-İnek seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
-Sağım hijyeninde nelere dikkat edilmelidir?
-Beslenme ve çevre yönetiminin mastitise etkileri nelerdir?

Meme Sağlığında Kuru Dönem Yönetimi
-Kuruya çıkarma yönetimi nasıl olmalıdır?
-Kuru dönemde yeni meme içi enfeksiyonları önlemek için ne gibi önlemler alınmalıdır?
-Kuru dönem başında mastitisin sık görülme nedenleri nelerdir?
-Kuru dönem tedavisi kör mü yoksa selektif mi yapılmalıdır?

 

Dollvet olarak Prof. Dr. Ayhan Baştan’a aktardığı bu değerli bilgiler ve katılımcılarımıza yoğun ilgileri için teşekkür ediyoruz. Yeni etkinliklerde görüşmek üzere..