Skip links

TÜSEB Future Health – Sağlık Teknolojileri Zirvesi

TÜSEB Future Health – Sağlık Teknolojileri Zirvesi

MMG-EURITECH kapsamında “TÜSEB Future Health- Sağlık Teknolojileri Zirvesi”nde bir araya gelen uzman isimler, üç gün boyunca sağlık alanında yaşanan inovasyonları ele alıyor.

Etkinliğin ilk günü gerçekleşen “Aşı Üretim, Ar-Ge ve Teknolojileri / TURKOVAC Örneği” konulu panelde konuşmacılar arasında yer alan Dollvet Mesul Müdürü Mesut Faydalıel, Turkovac geliştirme ve üretim süreçlerine dair detayları paylaştı.

Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen ve 3 Haziran’da sona erecek olan MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirvesi boyunca farklı başlıklarda düzenlenecek oturumlarda kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar, ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Bizleri zirvede ağırlayan TÜSEB’e ve tüm değerli konuşmacılara teşekkür ederiz.