Skip links

Dünya Süt Günü: Süt Sektöründe Sürdürülebilirlik

Dünya süt günü
Dünya Süt Günü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından sütün küresel bir gıda olarak önemine dikkat çekmek için kutlanıyor.

Süt sektörü ile bağlantılı faaliyetlere dikkat çekmek için bir fırsat sağlamayı amaçlayan Dünya Süt Günü, 2022 yılında süt sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak temasıyla kutlanıyor.

Artan Gıda İhtiyacı

2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyarı geçeceği tahmin ediliyor. Artan bu nüfusu beslemek için de gıda üretiminin 2010 yılına oranla %70 artması gerektiği düşünülüyor. Artan nüfus %35 daha çok gıda, %40 daha çok su ve %50 daha çok enerji talebi oluşturacak. Artışlara bağlı olarak azalan kaynaklar üzerindeki tüketimin artması, süt sığırı işletmelerine de yansımaya başlıyor. Günümüzde %30 artan ve artmaya devam edecek beslenme taleplerini karşılamak için 10 yıl içerisinde süt üretiminde büyük bir artış yaşanması bekleniyor.

Süt Sektöründe Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir gıda sistemleri, toplum ve gelecek nesiller için gıda güvenliği ve beslenme güvencesi sağlar. Ayrıca doğal kaynakları koruyup zenginleştirir, ekonomik ve toplumsal refahı teşvik eder. Sonuç olarak süt ürünleri, sürdürülebilirliğe ve verimli gıda üretimine yatırım yapar.

Süt sektörü sağlıklı beslenmeye katkıda bulunmakla birlikte iklim değişikliğini, hayvan refahını, biyoçeşitliliği ve toprak verimliliğini de etkiler.

Sürdürülebilir süt hayvancılığı toprağın, suyun ve doğal varlıkların sürdürülebilir yönetimini desteklemenin yoludur. Süt ürünleri, herkes için yüksek kaliteli beslenme sağlayarak sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmaya yardımcı olur.

Sürdürülebilirlikte Hayvan Refahı

Süt hayvanlarının yetişme koşulları, sağlığı ve refahı, süt üretiminin verimliliği, sütün kalitesi, gıda güvenliği, süt sektörünün sürdürülebilirliği ile doğrudan alakalıdır. Sağlıklı bir sürü, süt üreticilerinin yatırımlarını korurken daha verimli ve sürdürülebilir süt üretimini sağlar.

Barınma ve otlanma koşullarının hayvanlara uygun oluşturulması, hayvanların refahı ve sağlığı üzerinde olumlu bir etki bırakır. Bir diğer yandan hayvanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar hayvan refahını azaltan durumlardır.

Hayvan hastalıkları konusunda tedbir ve tedavi amaçlı kullanılan antimikrobiyal ilaçlar doğrudan süte geçen kimyasal kalıntılardır. Ayrıca bu tarz ilaçlar, tedbir ve tedavi konusunda koruyucu aşılar kadar yeterli değillerdir. Koruyucu veteriner hekimlik sayesinde ilaç tüketimini minimum seviyelere indirmek ve tedavilerde antimikrobiyal yerine koruyucu aşıları kullanmak hayvan ve halk sağlığı için önemlidir.

Hayvanların sağlığını ve refahını korumak, süt sektöründe sürdürülebilirliği sağlayabilmek için yapılabilecek temel konuları şu başlıklarla özetleyebiliriz:

 • İyi ve yeterli beslemek
 • Rahat ettikleri koşullarda yaşatmak
 • Koruyucu hekimlik uygulamalarıyla hastalıklardan uzak tutmak
 • Korku ve stresten uzak tutmak

İklim Değişikliği ve Süt Sektöründe Sürdürülebilirlik

Ruminantlar tarafından üretilen ve birincil bir sera gazı olan metan kısa ömürlüdür. Ruminantlardan kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılması, iklim eylemleri için olumlu etki bırakır. Metan gazının azalması, iklim değişikliği üzerinde daha hızlı bir etkiye sahiptir.

Süt sektörü, önümüzdeki 30 yılda sera gazı emisyonlarını azaltmak için iklim çalışmalarını hızlandırmaya başlıyor. Bazı sistemler, sera gazı emisyonlarını %40’a kadar azaltma imkânına zaten sahip. Pathways To Dairy Net Zero, önümüzdeki 30 yıl içinde sera gazı emisyonlarını azaltarak süt işletmelerinin iklim eylemini hızlandırma tutkusunu artırıyor. Peki, sera gazı emisyonlarını azaltmak için işletmeler neler yapabilir?

 • Üretim ve süreç verimliliğini iyileştirmeye devam etmek.
 • Karbon yutaklarını (toprak, ormanlar, çimenler ve turbalıklar) koruyan ve doğal ekosistemleri tamamlayan üretim uygulamalarını geliştirmek.
 • Yem, gübre, gübre ve enerji yönetimi gibi uygulamaların iyileştirilmesi.

Süt ve süt ürünlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması sadece çiftçilerin işlerini büyütmelerini sağlamakla kalmaz aynı zamanda gelecek nesillerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlar.

Dünya Süt Günü kutlu olsun!

Yararlanılan Kaynaklar:

 • www.globaldairyplatform.com/pathwaystodairynetzero/
 • www.globaldairyplatform.com
 • fil-idf.org/dairys-global-impact/world-milk-day/
 • TÜİK (2021 yılı tarım verileri)