Skip links

Botudoll

Dollvet Veteriner Aşıları

Botudoll

BOTULİSMUS AŞISI


BOTULİSMUS AŞISI

Botudoll Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

BOTUDOLL

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti

Sığır, koyun ve keçilerin Botulismus hastalığına karşı koruyucu amaç ile uygulanır.

Sığır, Keçi ve Koyunlar

Cl. botulinum tip C

Cl. botulinum tip D

Sığır, Keçi ve Koyunların Botulismus hastalığına karşı koruyucu amaç ile uygulanır.

GEBELİKTE KULLANIM:
Aşının gebe hayvanlara uygulanmasında bir sakınca yok ise de, ileri derecedeki gebelere (gebeliğin son 1/3’ ünde) uygulanması önerilmemektedir.

Aşı sığırlarda omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye deri altı yolla 2 ml, koyun ve keçilerde koltuk altı hareketsiz bölgeye deri altı yolla 1 ml uygulanır. İlk kez aşılanan hayvanlar 4-6 hafta sonra ikinci bir doz ile aşılanmalıdır.

Yüksek düzeyde bir bağışıklığı devam ettirmek için her yıl tek dozluk aşı uygulaması yapılmalıdır.

Hastalık riskinin yüksek olduğu predispoze koşullarda 6 ay sonra tek doz aşılama yapılması önerilir. Sığır, koyun ve keçiler 3 aylıktan itibaren aşılanabilir.

+2/+8°C’de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Raf ömrü 2 yıldır.

Gıda değeri olan hayvanlarda yasal arınma süresi 0 gündür.

Aşı 20, 50 ve 100 ml hacimli amber renkli tip II cam ve 50, 100, 200 ve 250 ml hacimli beyaz plastik şişelerde 10, 25, 50, 100 ve 125 sığır dozu veya 20, 50, 100, 200 ve 250 koyun ve keçi dozu olarak ambalajlanır. Cam ve plastik şişeler aynı bütil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.

Aşı şişeleri; 20 ml , 50 ml , 100 ml , 200 ml ve 250 ml olarak cam ve plastik şişeler tekli karton kutularda veya kutusuz olarak strafor içinde ambalajlanmış şekilde piyasaya sunulur. Tüm ambalaj şekilleri piyasaya sunulmayabilir.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?