Skip links

Entdoll

Dollvet Veteriner Aşıları

Entdoll

BİVALAN ENTEROTOKSEMİ AŞISI


BİVALAN ENTEROTOKSEMİ AŞISI

Entdoll Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

ENTDOLL

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon

Koyun, keçi, kuzu ve oğlakların Enterotoksemi’lerine karşı konsantre toksoid bivalan aşı

Koyun, keçi, kuzu ve oğlaktır.

Cl. perfringens tip C β antitoksini 2.5 IU/ml

Cl. perfringens tip D ε antitoksini 2.5 IU/ ml

Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi’lere (struck, pulpey kidney, lamb dysentery) karşı koruyucu amaç ile uygulanır.

GEBELİKTE KULLANIM:

Aşının gebe hayvanlarda kullanımında bir sakınca yok ise de, ileri derecedeki gebelere (koyun ve keçilerde gebeliğin son 1/3) uygulanması önerilmemektedir.

HAYVAN TÜRÜAŞI UYGULAMA YERİAŞI DOZU VE AŞILAMA PERİYODU
 

 

Koyun / Keçi

 

 

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

1.AŞILAMA2.AŞILAMA

(21 gün sonra)

YILLIK PERİYODİK AŞILAMA
1 ml/SC0,5 ml/SC1 ml/SC
 

Kuzu / Oğlak

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge0,5 ml/SC0,5 ml/SC1 ml/SC

 

+2/+8°C’de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Raf ömrü 2 yıldır.

Avrupa Birliği’nin 2001/82/EC sayılı direktifinin 10/2 maddesine göre yasal arınma süresi aşılamadan sonra asgari 28 gündür.

20 ml (20 doz) kutulu/kutusuz, 50 ml (50 doz) kutulu/kutusuz, 100 ml (100 doz) kutulu/kutusuz, 200 ml (200 doz) ve 250 ml (250 doz) tip II renkli cam ve plastik şişelerde, straforda.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?