Skip links

Mastidoll-3

Dollvet Veteriner Aşıları

Mastidoll-3

SUBKLİNİK VE KLİNİK MASTİTİS ENFEKSİYONLARINA KARŞI KORUYUCU İNAKTİF AŞI


SUBKLİNİK VE KLİNİK MASTİTİS ENFEKSİYONLARINA KARŞI KORUYUCU İNAKTİF AŞI

Mastidoll-3 Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

MASTİDOLL-3

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Emülsiyon

MASTİDOLL-3 İneklerde ve düvelerde; subklinik ve klinik mastitis enfeksiyonlarına karşı koruyucu olarak kullanılmak üzere hazırlanan bakteriyel, yağ adjuvantlı, inaktif karma aşıdır.

Sığırlar

BİLEŞİMİ:Her bir doz aşı (2 ml) içeriği aşağıdaki gibidir:

İnaktif Escherichia coli D5 antijeni≥ 1/40 ELISA seropozitif*
İnaktif Staphylococcus aureus antijeni≥ 1/40 ELISA seropozitif*
İnaktif Mycoplasma bovis antijeni≥ 1/40 ELISA seropozitif*
Yağ adjuvantı%50 (w/w)
Formaldehit< %0.4 (v/v)
FTS (Fizyolojik tuzlu su)1 ml’ye kadar

*Aşılı tavşan serumlarında ELISA seropozitif minimum serum dilüsyon oranı

MASTİDOLL-3 İneklerde ve düvelerde; Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Mycoplasma bovis’in neden olduğu subklinik ve klinik mastitis enfeksiyonlarına karşı koruyucu olarak kullanılmak üzere hazırlanan bakteriyel, yağ adjuvantlı, inaktif karma aşıdır.

İnek ve düveler boyun bölgesinden kas içi yolla 2 ml olarak aşılanır. İlk kez aşılanacak hayvanlara 21 gün arayla iki kez uygulama yapılır. Daha sonra 6 ayda bir aşılanmalıdır. Düvelere ilk buzağılamadan 2 ay önce ve ineklere her dönemde aşılama yapılabilir.

+ 2/8ºC’de ve karanlıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız. Raf ömrü 24 aydır. Açılan şişeler 6-8 saat içinde kullanılmalıdır.

Gıda değeri olan hayvanlarda yasal arınma süresi 0 gündür.

Aşı 2 ml (1 doz), 4 ml (2 doz) 6R Tip I amber renkli cam şişelerde, 10 ml (5 doz), 20 ml (10 doz), 50 ml (25 doz) ve 100 ml (50 doz) Tip II amber renkli cam veya 20 ml (10 doz), 50 ml (25 doz) ve 100 ml (50 doz) beyaz plastik şişelerde ambalajlanır. Cam ve plastik şişeler aynı bütil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.

Aşı şişeleri; 2 ml (1 doz) ve 4 ml (2 doz) şişeler 5’li ve 10’lu karton kutularda; 10 ml (5 doz), 20 ml (10 doz), 50 ml (25 doz) ve 100 ml (50 doz)cam ve plastik şişeler tekli karton kutularda ambalajlanmış şekilde piyasaya sunulur. Tüm ambalaj şekilleri piyasaya sunulmayabilir.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?