Skip links

Pest&Poxdoll

Dollvet Veteriner Aşıları

Pest&Poxdoll

KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK ve KOYUN-KEÇİ VEBASI AŞISI


KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK ve KOYUN-KEÇİ VEBASI AŞISI

Pest&Poxdoll Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

PEST&POXDOLL
Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı

PEST&POXDOLL aşısı, koyun ve keçilerde, koyun ve keçi vebası (peste despetits ruminants = PPR) ve koyun-keçi çiçeği hastalıklarına karşı kullanılır.

Koyun-Keçi / Kuzu-Oğlak

Aktif içerikMiktarFonksiyon
Attenüe SP (Bk) LK63 suşu:102.5 DKID50/dozİmmunize edici antijen
Attenüe PPR Nigeria 75/1suşu:102.5 DKID50/dozİmmunize edici antijen
Yardımcı maddeler
Lactalbumin hydrolysate:0,25 mg/dozKoruyucu
Sucrose:0,50 mg/dozKoruyucu

PEST&POXDOLL aşısı, koyun ve keçilerde, koyun ve keçi vebası (peste despetits ruminants = PPR) ve koyun-keçi çiçeği hastalıklarına karşı kullanılır.

Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklara deri altı yolla 1 ml uygulanır.

Aşı + 2/8ºC’de ve karanlıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız. Raf ömrü 2 yıldır. Açılan şişeler 2 saat içinde kullanılmalıdır.

Çözücü ise 25°C’den düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız. Buzdolabına koymayınız. Çözücünün raf ömrü 2 yıldır.

Gıda değeri olan hayvanlarda yasal arınma süresi 0 gündür.

50 doz ve 100 doz liyofilize aşı Tip I cam şişelerde, 50 ml ve 100 ml çözücü ise Tip II cam veya plastik şişelerde,aynı bütil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde ambalajlanarak etiketlenir.

Liyofilize toz içeren cam flakonlar plastik viyollerde veya münferit karton kutularda/kutusuz olarak strafor içerisinde; çözücü içeren cam veya plastik şişeler ise 50 ve 100’lük kutularda prospektüs ile birlikte ambalajlanmış şekilde piyasaya sunulmaktadır. Tüm ambalaj şekilleri piyasaya sunulmayabilir.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?