Skip links

Sat-A-Doll

Dollvet Veteriner Aşıları

Sat-A-Doll

STANDART BRUCELLA TÜP AGLÜTİNASYON TEST ANTİJENİ


STANDART BRUCELLA TÜP AGLÜTİNASYON TEST ANTİJENİ

Sat-A-Doll Kullanma Talimatı

1200px-PDF_file_icon.svg

SAT-A-DOLL
Farmasötik Formu: Süspansiyon

İnsan ve hayvanlarda smooth brusella bakterilerinin meydana getirdiği brusella enfeksiyonlarında oluşan antikorların serolojik olarak teşhisi amacı ile kullanılır.

İN VİTRO KULLANIM İÇİNDİR

Standart Brucella Tüp Aglütinasyon Test Antijeni

Standart Brusella Serum Tüp Aglütinasyon Test Antijeni: Brucella abortus S 99 suşu ile hazırlanarak standardize edilmiş, ölü bakteri süspansiyonudur.

İnsan ve hayvanlarda smooth brusella bakterilerinin meydana getirdiği brusella enfeksiyonlarında oluşan antikorların serolojik olarak teşhisi amacı ile kullanılır.

Gerekli Malzemeler:

  • 13-14 mm. x 100 mm ebatlarında test tüpleri
  • Test antijeni ve serumlar
  • Tüplerin yerleştirileceği porttüp
  • % 0.5 FFTS
  • Otomatik pipet
  • 100 ve 1000 µl lik pipet uçları

Testin Uygulanışı Serum dilüsyonu için 5 adet temiz tüp (13-14 mm. x 100 mm.) alınarak % 0,5 fenollü fizyolojik tuzlu sudan (FTS) birinci tüpe 0,8 ml., ikinci ve diğer tüplere 0,5’er ml konur. Birinci tüpe muayene edilecek olan serumdan 0,2 ml. ilave edilir, iyice karıştırıldıktan sonra 0,5 ml. alınır, ikinci tüpe konur. Bu sulandırma işlemi son tüpe kadar devam eder. Son tüpten 0,5 ml alınır ve atılır. Bu şekilde serum dilüsyonları 1/5, 1/10, 1/20, 1/40 ve 1/80 olur. Her tüpe 0,5 ml. Standart Brusella Aglütinasyon Antijeni ilavesi ile serum dilüsyon oranları 1/10, 1/20, 1/40, 1/80 ve 1/160 olur. Tüpler 37°C’de 17-24 saat inkubasyona bırakılarak neticeler okunur. Testin her yapılışında pozitif ve negatif kontrolle çalışılması tavsiye edilir. Pozitif serum için titresi daha önceden bilinen pozitif bir serum ve negatif kontrol için FFTS kullanılabilir. Reaksiyonların okunmasında göz aldanmalarını önlemek ve hataya düşmemek için her muayenede reaksiyon standartları ile çalışılır.

Reaksiyon Standartlarının Hazırlanması: Önce Standart Brusella Aglütinasyon Antijeni bir tüp içerisinde % 0,5 fenollü fizyolojik tuzlu su ile yarı yarıya karıştırılır. (2 ml. Antijen + 2 ml. % 0,5 fenollü FTS)

5 adet temiz aglütinasyon tüpü alınır.

 

Tüp % 0,5 Fenollü FTS %50 sulandırılmış antijen Aglütinasyon oranı

Sıra No.

1 1,00 ml. 0 ml. % 100(++++)

2 0,75 ml. 0,25 ml. % 75(+++)

3 0,50 ml. 0,50 ml. % 50(++)

4 0,25 ml. 0,75 ml. % 25(+)

5 0 ml. 1,00 ml. % 0(-)

 

Bu tüpler de serumlarla beraber 37°C’de 17-24 saat inkubasyona bırakılır.

Muayeneler kontrol tüplerinin göstereceği bulanıklık derecelerine göre değerlendirilir.

Sonuçların değerlendirilmesi: Serumdaki aglütinasyonu derecesi IU/ml (International Unit per ml) olarak belirtilmelidir. 30 veya daha fazla IU/ml gösteren serum pozitif kabul edilir. Aglütinasyon titresinin (% 50, ++) IU olarak karşılığını gösterir tablo aşağıda gösterilmiştir.

Aglütinasyon titresi (%50 ++)1/101/201/401/801/1601/320
International Unit (I.U)153060120240480

Saklama koşulları:

+2°C / +8°C de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

100 ml hacimli amber renkli tip III cam şişelerde 100 ml antijen kendi karton kutusu içinde ambalajlanmıştır.

Raf ömrü 2 yıldır.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?